De jaaromzet kwam vorig jaar uit op 5,8 miljard euro, ruim 3 procent lager dan in 2018. Autofabriek VDL Nedcar, qua omzet de belangrijkste van de verschillende onderdelen van het concern, zag de omzet met 15 procent teruglopen naar 3,1 miljard euro. VDL geeft onder meer “nieuwe emissienormen, mondiale handelsconflicten en ontwrichtende technologieën” daarvan de schuld.

Volgens president-directeur Wim van der Leegte werd de omzetdaling bij de auto-assemblagetak enigszins gecompenseerd door goede prestaties van andere divisies. De omzet van de bussendivisie steeg met 48 procent naar 658 miljoen euro. De divisie eindproducten maakte 23 procent meer omzet en kwam uit op 654 miljoen euro. De toeleveringentak boekte een bescheiden omzetstijging.

De nettowinst is met 156 miljoen euro aanzienlijk lager uitgevallen dan in 2018. Toen bleef er onder de streep nog 178 miljoen euro over. Volgens VDL was het bruto operationele resultaat wel stabiel ten opzicht van een jaar eerder.

De pessimistische vooruitzichten voor dit jaar hebben eveneens te maken met de turbulente automarkt. Ook verwacht VDL dat de bussendivisie met een omzetdaling te maken krijgt.

Het aantal werknemers bij VDL nam afgelopen jaar per saldo met ruim 900 af. Daaronder vallen zevenhonderd uitzendbanen bij VDL Nedcar in Born werden geschrapt. Bij het concern werken nu iets minder dan 16.000 mensen. VDL Nedcar sloot in november een overeenkomst met BMW voor de productie van een nieuw BMW-model vanaf 2022. Met het nieuwe contract is de productie van de autofabriek in Born voor de komende jaren zeker gesteld.