De gemiddelde leeftijd waarop auto’s gesloopt worden is ook verder toegenomen; vorig jaar met 2,4 maanden naar een gemiddelde leeftijd van 19,2 jaar. Dit is bijna een jaar ouder dan in 2015. Auto’s blijven nu dus gemiddeld bijna twintig jaar in gebruik.

Jonge sloopauto’s

Opvallend is dat tegelijkertijd het aantal jonge sloopauto’s toeneemt. Het aantal auto’s jonger dan 10 jaar dat naar de sloop gaat, nam in 2019 met 16 procent toe. Die toename was het sterkst in de leeftijdscategorie 8 en 9 jaar oud; daarvan werden er vorig jaar 2.240 auto’s gedemonteerd en dat is 36 procent meer dan in 2018. Dit zijn veelal schadegevallen. Doordat auto’s steeds complexer worden, nemen reparatiekosten toe en wordt een auto eerder total loss verklaard.

Elektrisch

Als de gesloopte aantallen worden afgezet tegen het aantal in het wagenpark, dan springt de Renault Fluence z.e. er direct uit. Van deze elektrische auto zijn in 2019 maar liefst 23 exemplaren gedemonteerd, de meerderheid van deze voertuigen was slechts 7 jaar oud. Dat betekent dat in één jaar tijd bijna 1 op de 3 auto’s die hiervan rondreden naar de sloop is gegaan. Ook de Chinese Landwind CV9 werd in verhouding vaak al op jonge leeftijd gesloopt.