Achtergrond: Stern Groep duikt opnieuw in rode cijfers

Stern Groep heeft over het afgelopen jaar op voortgezette activiteiten een verlies geleden van 1,2 miljoen euro, terwijl in 2018 al vier miljoen verlies werd geboekt. De groepsomzet bleef nagenoeg stabiel op 989,3 miljoen euro.

Achtergrond: Stern Groep duikt opnieuw in rode cijfers

Dat opnieuw rode cijfers op doorlopende activiteiten werd geschreven is met name te wijten aan 4,3 miljoen euro aan reorganisatiekosten. Het uiteindelijke resultaat na belastingen kwam uit op 21,4 miljoen winst, een aanzienlijke verbetering vergeleken met de 0,5 miljoen van 2018. Die verbetering komt echter weer voor het grootste deel voor rekening van de opbrengst van afgestoten bedrijfsonderdelen, met name de leasetak die is verkocht aan ALD Automotive. Stern denkt ook niet dat het die recordwinst dit jaar zal kunnen evenaren.

Stern Groep geeft in het persbericht over de jaarcijfers 2019 ook een update over de in januari gestarte fusiegesprekken met het Zweedse Hedin Automotive. “De strategische fit van beide ondernemingen in combinatie met het goed passende merkenpalet maakt dat de besprekingen zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevinden. De verwachting is dat in Q2-2020 meer duidelijkheid kan worden gegeven over het al dan niet doorzetten van de fusieplannen.”

Sprong voorwaarts

Directievoorzitter Henk van der Kwast (foto): “Het afgelopen jaar is Stern klaargestoomd voor een sprong voorwaarts in de internationale consolidatie van de autodistributie. Markt- en productontwikkelingen zetten de autodistributie onder druk, wat onherroepelijk zal leiden tot verdere consolidatie, voor- en achterwaartse integratie en internationalisering van de bedrijfstak. Stern wil een rol van betekenis blijven spelen en zoekt daarom aansluiting bij een internationale partner. Zeker in de kleinere landen op het Europese continent liggen voor een dergelijke groep goede kansen.”

Stern Groep is afgelopen jaar sterk ingekrompen. Zo werden negen dealervestigingen gesloten en vier panden verkocht, ging de leasetak zoals gemeld de deur uit, werden de verlieslatende scootmobiel activiteiten Mango Mobility weggedaan en werd in december ook Heron Auto nog verkocht. Door de ingrepen bij het feitelijke autobedrijf Dealergroep Stern daalden de personeelskosten met 2,7 miljoen euro. Het aantal fte van Dealergroep Stern bedroeg eind 2019 1.471, een afname van 118 ten opzichte van eind 2018.

Lagere marge

Dat Dealergroep Stern draaide een winst zonder buitengewone posten van zeven miljoen. Dat is 0,7 procent van de omzet terwijl dat in 2018 nog op 0,3 procent lag. De marge op de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s nam met 4,6 miljoen ofwel ruim tien procent af, voornamelijk veroorzaakt door de marge op nieuwe personenauto’s. Er werden 2.733 minder nieuwe personenauto’s afgeleverd, de gemiddelde verkoopprijs (exclusief bpm) was twee procent lager en de relatieve marge op verkoop van nieuwe personenauto’s nam licht af. Stern heeft hierbij met name last van de sterke opkomst van personal lease, licht het bedrijf toe: “De afname van de relatieve marge komt onder andere door het toenemende aandeel verkopen aan leasemaatschappijen en grote (fleet) klanten. Dit aandeel nam bij Dealergroep Stern toe van 65,1% in 2018 naar 71,6% in 2019, voornamelijk door de aanhoudende groei van private lease dat ten koste is gegaan van het segment rechtstreekse verkopen aan particulieren en ten gunste van verkopen aan leasemaatschappijen (voor dezelfde berijder van de auto).” Landelijk was het aandeel leasemaatschappijen/fleet klanten in 2019 73,9% tegenover 69,1% in 2018.

Verder is de omzet van de werkplaatsen van Dealergroep Stern in 2019 mede door de sluiting van vestigingen, licht afgenomen. Het gemiddelde aantal monteurs was in 2019 5,3% lager dan in 2018. Door efficiency verbeteringen in de werkplaatsen als gevolg van het medio 2018 opgestarte Focus on Value project, is de marge in de werkplaatsen echter wel met 800.000 euro toegenomen.

Reacties

Met een ceo die via smerige trucjes alleen maar zijn eigen kapitaal wil aanvullen ga je kapot. Niet te geloven dat die vent er nog zit,de meest (negatief) besproken van een beursgenoteerd bedrijf ooit.

Geplaatst door: Jack op
Achtergrond: Stern Groep duikt opnieuw in rode cijfers - Automobielmanagement.nl

Achtergrond: Stern Groep duikt opnieuw in rode cijfers

Stern Groep heeft over het afgelopen jaar op voortgezette activiteiten een verlies geleden van 1,2 miljoen euro, terwijl in 2018 al vier miljoen verlies werd geboekt. De groepsomzet bleef nagenoeg stabiel op 989,3 miljoen euro.

Achtergrond: Stern Groep duikt opnieuw in rode cijfers

Dat opnieuw rode cijfers op doorlopende activiteiten werd geschreven is met name te wijten aan 4,3 miljoen euro aan reorganisatiekosten. Het uiteindelijke resultaat na belastingen kwam uit op 21,4 miljoen winst, een aanzienlijke verbetering vergeleken met de 0,5 miljoen van 2018. Die verbetering komt echter weer voor het grootste deel voor rekening van de opbrengst van afgestoten bedrijfsonderdelen, met name de leasetak die is verkocht aan ALD Automotive. Stern denkt ook niet dat het die recordwinst dit jaar zal kunnen evenaren.

Stern Groep geeft in het persbericht over de jaarcijfers 2019 ook een update over de in januari gestarte fusiegesprekken met het Zweedse Hedin Automotive. “De strategische fit van beide ondernemingen in combinatie met het goed passende merkenpalet maakt dat de besprekingen zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevinden. De verwachting is dat in Q2-2020 meer duidelijkheid kan worden gegeven over het al dan niet doorzetten van de fusieplannen.”

Sprong voorwaarts

Directievoorzitter Henk van der Kwast (foto): “Het afgelopen jaar is Stern klaargestoomd voor een sprong voorwaarts in de internationale consolidatie van de autodistributie. Markt- en productontwikkelingen zetten de autodistributie onder druk, wat onherroepelijk zal leiden tot verdere consolidatie, voor- en achterwaartse integratie en internationalisering van de bedrijfstak. Stern wil een rol van betekenis blijven spelen en zoekt daarom aansluiting bij een internationale partner. Zeker in de kleinere landen op het Europese continent liggen voor een dergelijke groep goede kansen.”

Stern Groep is afgelopen jaar sterk ingekrompen. Zo werden negen dealervestigingen gesloten en vier panden verkocht, ging de leasetak zoals gemeld de deur uit, werden de verlieslatende scootmobiel activiteiten Mango Mobility weggedaan en werd in december ook Heron Auto nog verkocht. Door de ingrepen bij het feitelijke autobedrijf Dealergroep Stern daalden de personeelskosten met 2,7 miljoen euro. Het aantal fte van Dealergroep Stern bedroeg eind 2019 1.471, een afname van 118 ten opzichte van eind 2018.

Lagere marge

Dat Dealergroep Stern draaide een winst zonder buitengewone posten van zeven miljoen. Dat is 0,7 procent van de omzet terwijl dat in 2018 nog op 0,3 procent lag. De marge op de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s nam met 4,6 miljoen ofwel ruim tien procent af, voornamelijk veroorzaakt door de marge op nieuwe personenauto’s. Er werden 2.733 minder nieuwe personenauto’s afgeleverd, de gemiddelde verkoopprijs (exclusief bpm) was twee procent lager en de relatieve marge op verkoop van nieuwe personenauto’s nam licht af. Stern heeft hierbij met name last van de sterke opkomst van personal lease, licht het bedrijf toe: “De afname van de relatieve marge komt onder andere door het toenemende aandeel verkopen aan leasemaatschappijen en grote (fleet) klanten. Dit aandeel nam bij Dealergroep Stern toe van 65,1% in 2018 naar 71,6% in 2019, voornamelijk door de aanhoudende groei van private lease dat ten koste is gegaan van het segment rechtstreekse verkopen aan particulieren en ten gunste van verkopen aan leasemaatschappijen (voor dezelfde berijder van de auto).” Landelijk was het aandeel leasemaatschappijen/fleet klanten in 2019 73,9% tegenover 69,1% in 2018.

Verder is de omzet van de werkplaatsen van Dealergroep Stern in 2019 mede door de sluiting van vestigingen, licht afgenomen. Het gemiddelde aantal monteurs was in 2019 5,3% lager dan in 2018. Door efficiency verbeteringen in de werkplaatsen als gevolg van het medio 2018 opgestarte Focus on Value project, is de marge in de werkplaatsen echter wel met 800.000 euro toegenomen.

Reacties

Met een ceo die via smerige trucjes alleen maar zijn eigen kapitaal wil aanvullen ga je kapot. Niet te geloven dat die vent er nog zit,de meest (negatief) besproken van een beursgenoteerd bedrijf ooit.

Geplaatst door: Jack op