Dit weekend is vanwege de coronacrisis door beide CEO’s besloten de komende periode alle aandacht te concentreren op de eigen ondernemingen. Het al in een vergevorderd stadium verkerende fusieproces wordt opgeschort totdat de invloed van de coronacrisis is uitgewerkt. Stern had al eerder besloten alle noodzakelijke maatregelen te nemen die de sterke balans en liquiditeitspositie maximaal beschermen. Die sterke balans en liquiditeitspositie is onder meer het gevolg van de in 2019 gerealiseerde desinvesteringen tegen per saldo forse boekwinsten.

De maatregelen waartoe besloten is zijn onder andere een investeringsstop en verlaging van de voorraden en voorts op diverse verdere kostenbesparingen die de kern van het bedrijf zo min mogelijk aantasten. Stern verklaard ervan ‘overtuigd te zijn in een goede positie te verkeren om deze coronacrisis het hoofd te kunnen bieden’. Het bedrijf is deze mening toegedaan omdat er al geruime tijd is gewerkt aan het verstevigen, flexibiliseren en moderniseren van de onderneming.

Stern telt 75 vestingen en heeft zo’n 1700 mensen in dienst. Daarmee is het een van de grootste autobedrijven van Nederland. De onderneming heeft sinds 2000 een beursnotering en biedt naast automerken als Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford ook aanvullende diensten als verhuur, schadeherstel en bedrijfswageninrichting.