Tot deze groep behoren onder andere artsen, verplegers en personeel dat ingezet kan worden op de eerste hulp in ziekenhuizen. Ook personeel dat bij Volkswagen in een dergelijk aanpalend beroep werkzaam is kan worden opgeroepen. Ook zij vallen dan onder de regeling die Volkswagen heeft vastgesteld.

Voor allen

Volkswagen personeelschef Gunnar Kilian: “De mensen die nu in de ziekenhuizen, artsenpraktijken en reddingsdiensten werken zetten zich voor ons allen in. Zij verdienen onze volledige ondersteuning en solidariteit. Daar hoort ook personele ondersteuning bij. Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten om al deze mensen voor vijftien dagen vrij te stellen van werk zonder inkomensverlies.”