De halfjaaromzet van de beursgenoteerde autogroep kwam met bijna 382 miljoen euro dan ook 12,5 procent lager uit dan een jaar eerder. Vanwege de coronacrisis en de daardoor verwachte aanhoudende druk op de resultaten heeft Stern diverse, deels nieuwe, kostenbesparende maatregelen in gang gezet. Wel heeft Stern Groep in de eerste jaarhelft nog net 1,068 miljoen euro winst kunnen draaien. Dat is echter voor een flink deel te danken aan een netto bate uit het belang in verzekeringsmaatschappij Bovemij die al in het eerste kwartaal werd gemeld. Door een afboeking van 20 miljoen euro op de goodwill van Dealergroep Stern komt onder de lijn een verlies van 19,057 miljoen euro uit de bus. Een jaar eerder werd 1,03 miljoen euro aan winst gerealiseerd.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het marktaandeel van Stern op de – scherp ingezakte – markt voor personenauto’s nam licht toe van 4,3 naar 4,5 procent. Bij bedrijfswagens liep dat marktaandeel echter terug van 7,3 naar 6,4 procent door een eenmalige grote deal vorig jaar. Verder zijn er bij Stern in de eerste jaarhelft nog eens 77 arbeidsplaatsen verdwenen.

Omdat het autobedrijf ook gebruik kon maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van de overheid kwamen de personeelskosten, ondanks de CAO-verhoging van 3,2 procent per 1 februari, 15,4 procent lager uit dan in H1 vorig jaar. Vergeleken met begin 2019 telt het bedrijf nu, mede door de sluiting van tien vestigingen vorig jaar, zo’n 200 fte’s minder. Het lagere aantal vestigingen heeft er wel toe geleid dat de omzet van de werkplaatsen duidelijk achterbleef bij die van een jaar geleden.

‘Huidige omstandigheden ongekend’

Directievoorzitter Henk van der Kwast: ‘’De huidige omstandigheden zijn ongekend. De gevolgen van COVID-19 hebben een grote invloed gehad op het resultaat H1-2020, waarbij opgemerkt moet worden dat de NOW-regeling een belangrijke mitigerende werking heeft gehad. Onze inschatting is dat de negatieve invloed van COVID-19 op de toekomstige bedrijfsresultaten van Dealergroep Stern uiteindelijk beperkt is.’’

Stern Mobility Solutions heeft de verhuurvloot direct na de afkondiging van de coronabeperkingen met circa 1.000 voertuigen afgebouwd teneinde de bezettingsgraad op het gewenste niveau te houden. Medio mei 2020 was de vloot met 1.800 voertuigen op het laagste niveau beland. Als gevolg van de versoepeling door de overheid van de COVID-19 maatregelen is er vanaf dat moment weer een toename van de vraag. De verhuurvloot bestaat per 30 juni 2020 uit 1.916 voertuigen, een afname van 25,6% ten opzichte van de vloot eind 2019. Verder lag ook het schadeherstelwerk op een fors lager niveau dan vorig jaar, hoewel ook hier de vraag sinds juni weer wat aantrekt.