Het autobedrijf in Hoogeveen kocht auto’s van Nederlandse leasemaatschappijen op om deze vervolgens door te verkopen. Daarbij ging het om de merken Porsche, Volvo, Audi en Mercedes-Benz. Een bedrijf mag binnen Europa auto’s aan een ander bedrijf verkopen zonder btw af te dragen, maar dan moet het kopende bedrijf in dat land wel btw afdragen. Het Hoogeveense autobedrijf verkocht voor miljoenen aan auto’s aan tientallen zogenaamde autobedrijven in voornamelijk West-Europa. Die deals werden altijd contant afgerekend. In werkelijkheid waren de ‘kopers’ slechts katvangers en werden de auto’s in en rond Berlijn afgeleverd om daarna doorverkocht te worden zonder dat er btw werd afgedragen. De handelaren wisten van deze frauduleuze praktijken af en hadden een actieve rol in de organisatie, aldus de uitspraak.

Katvangbedrijven

Dat de mannen zeggen altijd te goeder trouw te hebben gehandeld gelooft de rechtbank niet. Uit diverse mail- en WhatsApp-gesprekken blijkt dat de mannen onderling spraken over de katvangbedrijven. In werkelijk waren er vier kopers die de tientallen katvangbedrijven aanstuurden en vervolgens lieten ‘ploffen’. Ook blijkt na het uitlezen van de camerabeelden van het Hoogeveense autobedrijf dat de mannen afwisten van de constructie en het opzettelijk omzeilen van de btw afdracht. Zij hadden daar zelf een actieve rol in. Zo was het bedrijf in het bezit van zogenoemde btw-stempels van de katvangbedrijven. Deze stempels werden in het bedrijf in Hoogeveen op vrachtbrieven gezet, terwijl dat pas bij aflevering door het kopende bedrijf had moeten gebeuren. Ook zijn de mannen door de belastingdienst gewaarschuwd dat zij zaken deden met vermoedelijke katvangers.

Witwassen

Door de fraude met tweedehands btw-auto’s met contante betalingen zijn op zeer omvangrijke schaal en structureel geldbedragen witgewassen. ‘’Het witwassen van crimineel geld vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig aan. Daarnaast zorgt de fraude voor een groot financieel nadeel voor de belastingdienst. In deze zaak is de schade grofweg 15 miljoen euro. Het plegen van btw-fraude leidt er uiteindelijk toe dat belastingplichtigen meer belasting moeten betalen,’’ staat in de uitspraak.

Wapenbezit

De rechtbank heeft de mannen een hogere straf opgelegd dan de officier van justitie had geëist. ‘’De fraude heeft zo’n vier jaar lang plaatsgevonden. Het op deze manier ‘gemakkelijk’ geld verdienen ten koste van de staatskas en de belastingbetaler kan niet afgedaan worden met een lichte straf. Daarnaast hadden de mannen verboden wapens in bezit. Het strafvoorstel van de officier van justitie doet volgens de rechtbank geen recht aan de ernst van de feiten, waardoor de opgelegde straf hoger uitvalt.’’

Het autobedrijf in Hoogeveen zelf moet een boete van 500.000 euro betalen. Daarnaast zal er nog een zogenoemde ontnemingszaak komen. In die procedure zal het Openbaar Ministerie proberen het financieel voordeel te verhalen. Ook twee medewerkers van het bedrijf zullen zich nog moeten verantwoorden voor de rechter voor betrokkenheid bij de criminele organisatie.