Ondanks de omzetdaling wist het dealerbedrijf tot en met juni nog een bescheiden plus te halen van gemiddeld 14.767 euro per vestiging, ofwel een resultaat van 0,28 procent. Waar in 2019 nog een resultaat van 0,60 procent werd opgetekend bij een netto gemiddelde omzet die over het eerste halfjaar een kleine 1 miljoen euro hoger lag.

Kunstmatig

Het kleine positieve resultaat is echter kunstmatig, zo concludeert Bovag. In de Branche Barometer wordt het resultaat gekleurd door gemiddeld 42.059 euro per vestiging aan bijzondere baten uit de NOW-regeling. Laten we die buiten beschouwing, dan komt het feitelijke resultaat per dealervestiging 27.292 negatief uit over het eerste halfjaar 2020. 72,7 procent van de dealers heeft in de Bovag Corona Monitor aangegeven gebruik te maken van de NOW-regeling en 18,2% procent heeft een regeling getroffen met de Belastingdienst.

Flexibilisering

Bert de Kroon, voorzitter Bovag Autodealers: “Hoewel de markt momenteel weer bescheiden lijkt aan te trekken, verwachten wij dat ingrepen in de personele bezetting plaats gaan vinden, zeker nu de NOW wordt versoberd. Kennis en vaardigheden stromen daarmee uit, terwijl die juist vanwege de ontwikkelingen in de markt het hardste nodig zijn. Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt is noodzakelijk.”