Het aantal ondernemers dat vreest mensen te moeten ontslaan, is sinds de vorige barometer van vijf weken geleden gestegen van bijna 25 naar ruim 28 procent. Eén op de acht bedrijven denkt nu ook afscheid te moeten nemen van leerlingen. De Bovag noemt die ontwikkeling zorgelijk en ook opvallend omdat ‘behoud van leerlingen’ in de vorige monitor nog vaak werd aangemerkt als belangrijk voor de sector.

Fonds

Als belangrijkste gevolg van de coronacrisis noemen de Bovag-bedrijven nu ‘minder klanten’ terwijl dat eerder nog ‘orderportefeuille minder gevuld’ was. ‘Meer verzuim’ wordt nu ook als een van de gevolgen genoemd. Algemeen voorzitter Han ten Broeke zegt naar aanleiding daarvan: “Het zou goed zijn als er een fonds komt om werkgevers te compenseren die te maken krijgen met medewerkers die noodgedwongen in preventieve thuisquarantaine moeten gaan en daar niet productief kunnen zijn, zoals automonteurs.’’

Regelingen voortzetten

Ruim een kwart van de bedrijven in de sector maakt gebruik van een of meer hulpregelingen. NOW is de meest gebruikte steunregeling, op ruime afstand gevolgd door TOZO, TVL en BMKB. Een stijgend percentage (van 5,5 naar 7,0 procent) verwacht binnen drie maanden krediet nodig te hebben. Ten Broeke: “Op zich sluit het recent aangekondigde nieuwe steunpakket redelijk aan bij de eerder gemelde behoeftes van onze ondernemers. Maar het kabinet zou er – gezien de impact van de tweede golf – goed aan doen de versobering in de regelingen niet door te zetten, en ze in de huidige vorm door te trekken naar juli 2021.”