Dat stelt de partij in haar conceptprogramma voor de Kamerverkiezingen van komend voorjaar. GroenLinks is, net als eerder de VVD, van plan om rekeningrijden in te voeren. Daarmee gaan automobilisten volgens de partij op een eerlijke manier betalen naar gebruik. Dat rekeningrijden zou dan de motorrijtuigenbelasting moeten vervangen. Verder wil GroenLinks ook bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische vracht(auto)’s. Voor vrachtauto’s, tractoren en andere landbouwmachines zou er een verplichting moeten komen om schone brandstoffen bij te mengen zoals synthetische kerosine, groene methanol en bio-LNG.

GroenLinks besteedt in het conceptprogramma veel aandacht aan het openbaar vervoer, dat hard is getroffen door de coronacrisis. ‘’De reguliere budgetten zijn en blijven hard nodig om de dienstregeling op peil te houden. We investeren extra in trein- en spoorcapaciteit en goede stations. Onze ambitie is om heel Nederland beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. We kijken daarbij onder andere naar een rechtstreekse verbinding tussen Groningen en de Randstad en naar uitbreiding van het openbaar vervoer rond de grote steden.’’ Daarnaast zou er geïnvesteerd moeten worden in vervoer over water maar komt er wat GroenLinks betreft geen nieuw asfalt omdat dat alleen maar zorgt voor meer files.