Autobelastingen gaan op de schop

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van financiën gaat op korte termijn met Bovag en RAI Vereniging in gesprek over hervorming van het autobelastingstelsel. Samen met de branche wil hij het systeem kritisch evalueren en verbeterpunten opstellen, waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan voor Autobrief III. Binnen twee maanden informeert hij de Kamer over de voortgang.

Dat heeft Vijlbrief toegezegd in het Kamerdebat over het Belastingplan 2021. “De conclusie van dat debat was dat de huidige systematiek, met name de BPM, onhoudbaar is en op de schop moet,’’ aldus Bovag. De staatssecretaris geeft met zijn toezegging gehoor aan de wens van de branche om het autobelastingstelstel te hervormen.

Slimme sloopregeling

Het huidige systeem werkt volgens Bovag, RAI Vereniging, VNA en ANWB averechts en staat vergroening van het wagenpark in de weg. De belangenclubs pleitten de voorbije maanden herhaaldelijk voor onder meer belastingheffing op basis van gebruik in plaats van op aanschaf en bezit zoals bij de BPM, het naar voren halen van EV-subsidies en het invoeren van een slimme sloopregeling voor oudste diesels. Bovag-voorzitter Han ten Broeke: “Het systeem is financieel niet houdbaar, wil gas geven op vergroening maar remt tegelijkertijd af en verstoort de markt. Dit gejojo is niet uit te leggen in de showroom. Het debat in de Tweede Kamer over de autobelastingen afgelopen weken heeft laten zien dat dit inzicht steeds breder wordt gedeeld in Den Haag.”

Autonome vergroening

Tot teleurstelling van Bovag laat Vijlbrief de BPM-tarieven voor 2021 ongemoeid. De inzet van RAI Vereniging en Bovag voor het debat was om de fictieve ‘autonome vergroening’ voor 2021 op nul te zetten bij het bepalen van de BPM voor nieuwe personenauto’s. Nu dat niet gebeurt, worden populaire brandstofauto’s volgens de organisaties volgend jaar tot 32 procent duurder. ‘’Het ministerie van financiën ging er jarenlang vanuit dat brandstofauto’s elk jaar enkele procenten zuiniger zouden worden en paste daar jaarlijks de BPM-tarieven op aan. Die autonome vergroening heeft echter aantoonbaar niet plaatsgevonden onder conventionele personenauto’s (wel via EV’s en hybrides), maar deze verkeerde aanname heeft de schatkist sinds 2017 wel 1,5 miljard euro extra opgeleverd en nieuwe, schone conventionele auto’s onnodig duur gemaakt.’’

Reacties

…en voor hoeveel miljard hebben we de aanschaf van die ca. 120.000 EV’s gesubsidieerd in Nederland? De afspraak was toch indertijd, dat de overgang naar de WLTP-methode niet tot extra BPM mocht leiden! Zo worden we telkens weer creatief om de tuin geleid…

Geplaatst door: Albert Bos op
Autobelastingen gaan op de schop - Automobielmanagement.nl

Autobelastingen gaan op de schop

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van financiën gaat op korte termijn met Bovag en RAI Vereniging in gesprek over hervorming van het autobelastingstelsel. Samen met de branche wil hij het systeem kritisch evalueren en verbeterpunten opstellen, waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan voor Autobrief III. Binnen twee maanden informeert hij de Kamer over de voortgang.

Dat heeft Vijlbrief toegezegd in het Kamerdebat over het Belastingplan 2021. “De conclusie van dat debat was dat de huidige systematiek, met name de BPM, onhoudbaar is en op de schop moet,’’ aldus Bovag. De staatssecretaris geeft met zijn toezegging gehoor aan de wens van de branche om het autobelastingstelstel te hervormen.

Slimme sloopregeling

Het huidige systeem werkt volgens Bovag, RAI Vereniging, VNA en ANWB averechts en staat vergroening van het wagenpark in de weg. De belangenclubs pleitten de voorbije maanden herhaaldelijk voor onder meer belastingheffing op basis van gebruik in plaats van op aanschaf en bezit zoals bij de BPM, het naar voren halen van EV-subsidies en het invoeren van een slimme sloopregeling voor oudste diesels. Bovag-voorzitter Han ten Broeke: “Het systeem is financieel niet houdbaar, wil gas geven op vergroening maar remt tegelijkertijd af en verstoort de markt. Dit gejojo is niet uit te leggen in de showroom. Het debat in de Tweede Kamer over de autobelastingen afgelopen weken heeft laten zien dat dit inzicht steeds breder wordt gedeeld in Den Haag.”

Autonome vergroening

Tot teleurstelling van Bovag laat Vijlbrief de BPM-tarieven voor 2021 ongemoeid. De inzet van RAI Vereniging en Bovag voor het debat was om de fictieve ‘autonome vergroening’ voor 2021 op nul te zetten bij het bepalen van de BPM voor nieuwe personenauto’s. Nu dat niet gebeurt, worden populaire brandstofauto’s volgens de organisaties volgend jaar tot 32 procent duurder. ‘’Het ministerie van financiën ging er jarenlang vanuit dat brandstofauto’s elk jaar enkele procenten zuiniger zouden worden en paste daar jaarlijks de BPM-tarieven op aan. Die autonome vergroening heeft echter aantoonbaar niet plaatsgevonden onder conventionele personenauto’s (wel via EV’s en hybrides), maar deze verkeerde aanname heeft de schatkist sinds 2017 wel 1,5 miljard euro extra opgeleverd en nieuwe, schone conventionele auto’s onnodig duur gemaakt.’’

Reacties

…en voor hoeveel miljard hebben we de aanschaf van die ca. 120.000 EV’s gesubsidieerd in Nederland? De afspraak was toch indertijd, dat de overgang naar de WLTP-methode niet tot extra BPM mocht leiden! Zo worden we telkens weer creatief om de tuin geleid…

Geplaatst door: Albert Bos op