Dat heeft Vijlbrief toegezegd in het Kamerdebat over het Belastingplan 2021. “De conclusie van dat debat was dat de huidige systematiek, met name de BPM, onhoudbaar is en op de schop moet,’’ aldus Bovag. De staatssecretaris geeft met zijn toezegging gehoor aan de wens van de branche om het autobelastingstelstel te hervormen.

Slimme sloopregeling

Het huidige systeem werkt volgens Bovag, RAI Vereniging, VNA en ANWB averechts en staat vergroening van het wagenpark in de weg. De belangenclubs pleitten de voorbije maanden herhaaldelijk voor onder meer belastingheffing op basis van gebruik in plaats van op aanschaf en bezit zoals bij de BPM, het naar voren halen van EV-subsidies en het invoeren van een slimme sloopregeling voor oudste diesels. Bovag-voorzitter Han ten Broeke: “Het systeem is financieel niet houdbaar, wil gas geven op vergroening maar remt tegelijkertijd af en verstoort de markt. Dit gejojo is niet uit te leggen in de showroom. Het debat in de Tweede Kamer over de autobelastingen afgelopen weken heeft laten zien dat dit inzicht steeds breder wordt gedeeld in Den Haag.”

Autonome vergroening

Tot teleurstelling van Bovag laat Vijlbrief de BPM-tarieven voor 2021 ongemoeid. De inzet van RAI Vereniging en Bovag voor het debat was om de fictieve ‘autonome vergroening’ voor 2021 op nul te zetten bij het bepalen van de BPM voor nieuwe personenauto’s. Nu dat niet gebeurt, worden populaire brandstofauto’s volgens de organisaties volgend jaar tot 32 procent duurder. ‘’Het ministerie van financiën ging er jarenlang vanuit dat brandstofauto’s elk jaar enkele procenten zuiniger zouden worden en paste daar jaarlijks de BPM-tarieven op aan. Die autonome vergroening heeft echter aantoonbaar niet plaatsgevonden onder conventionele personenauto’s (wel via EV’s en hybrides), maar deze verkeerde aanname heeft de schatkist sinds 2017 wel 1,5 miljard euro extra opgeleverd en nieuwe, schone conventionele auto’s onnodig duur gemaakt.’’