Alle deelbranches, behalve de motorbranche, laten in het derde kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal recordstijgingen zien. Ook de verkoop van nieuwe, zwaardere bedrijfsauto’s liet in het derde kwartaal groei zien (ruim 25 procent). Het CBS ziet bovendien een omzetstijging in de occasion- en onderhoudsmarkt (23 procent). De groothandel en detailhandel in onderdelen boekten in het derde kwartaal een omzetstijging van ruim 18 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Nog geen herstel

Hoewel de omzet van diverse deelbranches in de autohandel zich in het derde kwartaal van 2020 herstelde ten opzichte van het vorige kwartaal, is de omzetgroei vergeleken met een jaar eerder gering laat het CBS weten. De totale autobranche behaalde het derde kwartaal van 2020 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder maar 0,3 procent meer omzet.

Zware bedrijfsauto’s

De handel en reparatie van motoren en de zwaardere bedrijfsautobranche lieten nog de beste resultaten zien. Zij zetten het derde kwartaal respectievelijk 14 procent en bijna 3 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Een plusje was er ook voor de importeurs en de handel in en reparatie van personenauto’s met respectievelijk 0,6 procent en 1,9 procent omzetgroei. Andere deelbranches hadden minder omzet dan in het derde kwartaal van 2019.