De sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging voert per 2021 een bestuurlijke wijziging door. De sectie wordt verder gelijk getrokken met de overige acht secties doordat ook deze sectie voortaan zal worden aangestuurd door een voorzitter uit eigen achterban.

Boegbeeld

Steven van Eijck treedt vanaf 1 januari terug als voorzitter van de sectie en Huub Dubbelman volgt hem per die datum op. Van Eijck blijft wel Algemeen Voorzitter van RAI Vereniging en blijft op verzoek van de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens actief betrokken als boegbeeld van de sectie.

Huub Dubbelman is een bekend gezicht in de Nederlandse autobranche. Jarenlang was hij in de Nederlandse Mercedes-Benz organisatie verantwoordelijk voor onder meer Corporate Communications en vanuit die functie ook nauw betrokken bij de auto- en bedrijfswagensecties van RAI Vereniging. Ook was hij prominent lid van de public affairs commissie. Sinds zijn afscheid bij Mercedes-Benz is Dubbelman als onafhankelijk adviseur actief in de automotive- en mobiliteitsbranche.