Groen licht voor uitbreiding VDL Nedcar

VDL Nedcar mag haar fabriek in het Limburgse Born uitbreiden. Dat zou de kans op een nieuwe opdrachtgever voor de autofabriek vergroten als BMW in 2023 vertrekt. Het groene licht kwam vrijdag van Provinciale Staten van Limburg die met grote meerderheid instemden met het plan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’.

De provincie stelt in dat kader rond de 48 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe rondweg die de fabriek in de toekomst moet ontsluiten. De totale kosten bedragen ruim 74 miljoen euro waarbij VDL Nedcar zelf 12 miljoen en het Rijk 14,5 miljoen betalen.

Belangrijk
VDL Nedcar is een belangrijk bedrijf voor de automotive sector in de Limburgse maakindustrie; het bedrijf biedt werk aan 4600 mensen. Gedeputeerde Joost van den Akker (economie, onderwijs en sport): “De uitbreiding, en daarmee de structurele verankering van VDL Nedcar in Limburg, is van wezenlijk belang voor de doorontwikkeling van de Limburgse automotive sector en de daarbij horende banen. Dit is voor de medewerkers, het bedrijf en de regio op dit moment belangrijker dan ooit.’’

Korte lijnen
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onderschreef dit belang vorige week in een brief aan de Tweede Kamer: “Het kabinet is en blijft zeer gecommitteerd om de autofabriek te helpen; de lijnen zijn kort en VDL Nedcar en de Rijksoverheid hebben nauw contact. VDL Nedcar werkt nu aan de commerciële aanpak. Op basis daarvan werken VDL en centrale en decentrale overheden en andere relevante partijen verder.”

Bos
Met de nieuwe rondweg kan het bedrijfsterrein aanzienlijk worden vergroot en kan het bedrijf een nieuwe fabriekshal bouwen om de capaciteit fors op te voeren. Daarvoor is het wel nodig dat een eeuwenoud bos wordt gekapt. Het bedrijf zelf moet ook investeren in opleidingen en andere voorzieningen. Als VDL Nedcar in oktober 2022 nog geen nieuwe klant of klanten heeft weten te vinden en daarmee de werkgelegenheid kan garanderen, dan gaat de rondweg niet door.

Groen licht voor uitbreiding VDL Nedcar - Automobielmanagement.nl

Groen licht voor uitbreiding VDL Nedcar

VDL Nedcar mag haar fabriek in het Limburgse Born uitbreiden. Dat zou de kans op een nieuwe opdrachtgever voor de autofabriek vergroten als BMW in 2023 vertrekt. Het groene licht kwam vrijdag van Provinciale Staten van Limburg die met grote meerderheid instemden met het plan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’.

De provincie stelt in dat kader rond de 48 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe rondweg die de fabriek in de toekomst moet ontsluiten. De totale kosten bedragen ruim 74 miljoen euro waarbij VDL Nedcar zelf 12 miljoen en het Rijk 14,5 miljoen betalen.

Belangrijk
VDL Nedcar is een belangrijk bedrijf voor de automotive sector in de Limburgse maakindustrie; het bedrijf biedt werk aan 4600 mensen. Gedeputeerde Joost van den Akker (economie, onderwijs en sport): “De uitbreiding, en daarmee de structurele verankering van VDL Nedcar in Limburg, is van wezenlijk belang voor de doorontwikkeling van de Limburgse automotive sector en de daarbij horende banen. Dit is voor de medewerkers, het bedrijf en de regio op dit moment belangrijker dan ooit.’’

Korte lijnen
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onderschreef dit belang vorige week in een brief aan de Tweede Kamer: “Het kabinet is en blijft zeer gecommitteerd om de autofabriek te helpen; de lijnen zijn kort en VDL Nedcar en de Rijksoverheid hebben nauw contact. VDL Nedcar werkt nu aan de commerciële aanpak. Op basis daarvan werken VDL en centrale en decentrale overheden en andere relevante partijen verder.”

Bos
Met de nieuwe rondweg kan het bedrijfsterrein aanzienlijk worden vergroot en kan het bedrijf een nieuwe fabriekshal bouwen om de capaciteit fors op te voeren. Daarvoor is het wel nodig dat een eeuwenoud bos wordt gekapt. Het bedrijf zelf moet ook investeren in opleidingen en andere voorzieningen. Als VDL Nedcar in oktober 2022 nog geen nieuwe klant of klanten heeft weten te vinden en daarmee de werkgelegenheid kan garanderen, dan gaat de rondweg niet door.