RAI Vereniging: ‘Systeem van autobelastingen moet op de schop’

Het huidige systeem van autobelastingen is niet langer houdbaar. Dat stelt Huub Dubbelman, interim voorzitter van de sectie personenauto’s en lichte bedrijfswagens van RAI Vereniging. “Het huidige regime van autobelastingen lijdt aan metaalmoeheid, vertoont ernstige slijtageverschijnselen en is hoognodig aan revisie toe.”

Het Nederlandse autobelastingstelsel is de branche al jaren een doorn in het oog, stelt RAI Vereniging. Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft de belangenvereniging een praktisch uitvoerbaar plan opgesteld zodat het nieuwe kabinet daarmee direct aan de slag kan.

Dubbelman: “Het piept en kraakt aan alle kanten en sluit op geen enkele manier meer aan op de transitie die de mobiliteitssector doormaakt en waarbij voor berijders van elektrische auto’s totaal andere spelregels gelden dan voor eigenaren van conventionele brandstofauto’s.”

‘Niet langer houdbaar’

Aangezien elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM en de BTW-inkomsten op brandstoffen bij deze auto’s wegvallen, drogen de belastinginkomsten volgens Dubbelman op. “Daardoor is het systeem uiteindelijk niet langer houdbaar. RAI Vereniging heeft ten behoeve van de Keuzewijzer autobelastingen voor het ministerie van Financiën een nieuw systeem voorgesteld dat voldoet aan de volgende criteria: consistent, coherent, voorspelbaar, eerlijk en minder complex. Het is bovendien praktisch uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar, én levert meer CO2-reductie op.”

Kilometerbeprijzing

RAI Vereniging pleit voor het vervangen van de vaste autobelastingen (BPM en MRB) voor een prijs per gereden kilometer, waarvan het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot van het voertuig. Om voor te sorteren op de invoering van Betalen naar Gebruik (planning 2026) moet Nederland de BPM verlagen.

“De aanschaf van nieuwe auto’s wordt hierdoor aantrekkelijker en het zorgt ervoor dat de parallelimport op termijn afneemt. Dit vereenvoudigt bovendien de uitvoeringspraktijk, maakt schone, zuinige en veilige mobiliteit voor iedereen bereikbaar en versnelt de verjonging en verschoning van het wagenpark.”

Verder moet er volgens Dubbelman een einde komen aan de jaarlijkse fluctuerende autobelastingen, waarbij de Belastingdienst afhankelijk van de marktontwikkelingen aan de knoppen draait. “Ons voorstel is om het autofiscaal beleid voor een periode van 4 tot 5 jaar te verankeren in een autobrief of Mobiliteitsbrief. Nederland moet ook stoppen het aandeel nieuw verkochte EV’s als norm te hanteren en zich in plaats daarvan, in lijn met het Europees beleid, te focussen op CO2-reductie. Anders gezegd: stimuleer álle duurzame aandrijflijnen middels lagere accijns en de inzet van duurzame bio-brandstoffen.”

Bijtelling

Tot de andere beleidssuggesties behoren de invoering van een variabele bijtelling met een glijdende schaal voor zakelijke rijders, een variabele MRB met vier categorieën op basis van CO2-uitstoot en er moet een einde komen aan de zogeheten fictieve ‘autonome vergroening’, waardoor de BPM van conventionele brandstofauto’s blijft stijgen. Ook zouden moderne ADAS-systemen BPM-vrij moeten blijven of een generieke korting moeten krijgen.

Dit levert direct een bijdrage aan de verkeersveiligheid, benadrukt Dubbelman. “We hebben alle plannen laten doorrekenen door CE-Delft en RevNext met als conclusie: Betalen naar Gebruik leidt in de toekomst daadwerkelijk tot CO2-reductie én minder files!’

RAI Vereniging: ‘Systeem van autobelastingen moet op de schop’ - Automobielmanagement.nl

RAI Vereniging: ‘Systeem van autobelastingen moet op de schop’

Het huidige systeem van autobelastingen is niet langer houdbaar. Dat stelt Huub Dubbelman, interim voorzitter van de sectie personenauto’s en lichte bedrijfswagens van RAI Vereniging. “Het huidige regime van autobelastingen lijdt aan metaalmoeheid, vertoont ernstige slijtageverschijnselen en is hoognodig aan revisie toe.”

Het Nederlandse autobelastingstelsel is de branche al jaren een doorn in het oog, stelt RAI Vereniging. Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft de belangenvereniging een praktisch uitvoerbaar plan opgesteld zodat het nieuwe kabinet daarmee direct aan de slag kan.

Dubbelman: “Het piept en kraakt aan alle kanten en sluit op geen enkele manier meer aan op de transitie die de mobiliteitssector doormaakt en waarbij voor berijders van elektrische auto’s totaal andere spelregels gelden dan voor eigenaren van conventionele brandstofauto’s.”

‘Niet langer houdbaar’

Aangezien elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM en de BTW-inkomsten op brandstoffen bij deze auto’s wegvallen, drogen de belastinginkomsten volgens Dubbelman op. “Daardoor is het systeem uiteindelijk niet langer houdbaar. RAI Vereniging heeft ten behoeve van de Keuzewijzer autobelastingen voor het ministerie van Financiën een nieuw systeem voorgesteld dat voldoet aan de volgende criteria: consistent, coherent, voorspelbaar, eerlijk en minder complex. Het is bovendien praktisch uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar, én levert meer CO2-reductie op.”

Kilometerbeprijzing

RAI Vereniging pleit voor het vervangen van de vaste autobelastingen (BPM en MRB) voor een prijs per gereden kilometer, waarvan het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot van het voertuig. Om voor te sorteren op de invoering van Betalen naar Gebruik (planning 2026) moet Nederland de BPM verlagen.

“De aanschaf van nieuwe auto’s wordt hierdoor aantrekkelijker en het zorgt ervoor dat de parallelimport op termijn afneemt. Dit vereenvoudigt bovendien de uitvoeringspraktijk, maakt schone, zuinige en veilige mobiliteit voor iedereen bereikbaar en versnelt de verjonging en verschoning van het wagenpark.”

Verder moet er volgens Dubbelman een einde komen aan de jaarlijkse fluctuerende autobelastingen, waarbij de Belastingdienst afhankelijk van de marktontwikkelingen aan de knoppen draait. “Ons voorstel is om het autofiscaal beleid voor een periode van 4 tot 5 jaar te verankeren in een autobrief of Mobiliteitsbrief. Nederland moet ook stoppen het aandeel nieuw verkochte EV’s als norm te hanteren en zich in plaats daarvan, in lijn met het Europees beleid, te focussen op CO2-reductie. Anders gezegd: stimuleer álle duurzame aandrijflijnen middels lagere accijns en de inzet van duurzame bio-brandstoffen.”

Bijtelling

Tot de andere beleidssuggesties behoren de invoering van een variabele bijtelling met een glijdende schaal voor zakelijke rijders, een variabele MRB met vier categorieën op basis van CO2-uitstoot en er moet een einde komen aan de zogeheten fictieve ‘autonome vergroening’, waardoor de BPM van conventionele brandstofauto’s blijft stijgen. Ook zouden moderne ADAS-systemen BPM-vrij moeten blijven of een generieke korting moeten krijgen.

Dit levert direct een bijdrage aan de verkeersveiligheid, benadrukt Dubbelman. “We hebben alle plannen laten doorrekenen door CE-Delft en RevNext met als conclusie: Betalen naar Gebruik leidt in de toekomst daadwerkelijk tot CO2-reductie én minder files!’