Bovemij maakt 48,8 miljoen euro winst

Verzekeringsmaatschappij Bovemij heeft in 2020 een winst na belastingen gerealiseerd van 48,8 miljoen euro. In het voorafgaande jaar kwam die winst uit op 31,1 miljoen terwijl in 2018 niet meer dan 3,2 miljoen euro winst werd gedraaid.

Bovemij biedt Bovag-ondernemers hulppakket

Het positieve resultaat is voor een groot deel te danken aan een lagere schadelast doordat er vanwege de coronacrisis minder auto’s de weg op gingen, meldt het dochterbedrijf van Bovag. Een goed beleggingsresultaat en nieuwe initiatieven zorgden voor de rest van de positieve cijfers. Het bedrag dat aan brutopremies binnenkwam lag met 377,7 miljoen wel in dezelfde orde van grootte als in de periode 2019 tot en met 2017. Het gemiddeld aantal personeelsleden nam toe van 609 naar 623.

Steunpakket

Het resultaat maakt het voor Bovemij mogelijk om dit jaar opnieuw met een steunpakket voor zakelijke klanten te komen. “Afgelopen jaar spanden we ons in om ondernemers in de branche zo goed mogelijk te steunen. In maart boden we een eerste pakket steunmaatregelen, bestaande uit juridische bijstand, hulp bij liquiditeitsproblemen, gratis Mobi-ID en gratis viaBOVAG.nl. Daarop volgend lanceerden we een hulppakket speciaal voor verhuurbedrijven. En aan het eind van 2020 kwamen we met een derde steunpakket in de vorm van een korting op de jaarpremie voor de garagepolis of wagenparkverzekering. Daarmee kwam de totale omvang van de ondersteuning die we in 2020 aan de branche boden op ruim 10 miljoen euro,’’ schrijft de Raad van Bestuur bij het jaarverslag.

Mobiliteitsplatform

In 2020 heeft die Raad ook de contouren van de nieuwe strategie de organisatie in gebracht. ‘’Deze platformstrategie gaat veel betekenen voor ons bedrijf. De transitie om de nieuwe digitale organisatie in te richten zal vanaf 2021 concreet worden ingevuld.’’ Het is de ambitie van Bovemij om samen met de branche ‘het meest betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland’ te bouwen.

Lees ook:
Bovemij: onderweg naar een mobiliteitsplatform waar alles bij elkaar komt

Bovemij maakt 48,8 miljoen euro winst - Automobielmanagement.nl

Bovemij maakt 48,8 miljoen euro winst

Verzekeringsmaatschappij Bovemij heeft in 2020 een winst na belastingen gerealiseerd van 48,8 miljoen euro. In het voorafgaande jaar kwam die winst uit op 31,1 miljoen terwijl in 2018 niet meer dan 3,2 miljoen euro winst werd gedraaid.

Bovemij biedt Bovag-ondernemers hulppakket

Het positieve resultaat is voor een groot deel te danken aan een lagere schadelast doordat er vanwege de coronacrisis minder auto’s de weg op gingen, meldt het dochterbedrijf van Bovag. Een goed beleggingsresultaat en nieuwe initiatieven zorgden voor de rest van de positieve cijfers. Het bedrag dat aan brutopremies binnenkwam lag met 377,7 miljoen wel in dezelfde orde van grootte als in de periode 2019 tot en met 2017. Het gemiddeld aantal personeelsleden nam toe van 609 naar 623.

Steunpakket

Het resultaat maakt het voor Bovemij mogelijk om dit jaar opnieuw met een steunpakket voor zakelijke klanten te komen. “Afgelopen jaar spanden we ons in om ondernemers in de branche zo goed mogelijk te steunen. In maart boden we een eerste pakket steunmaatregelen, bestaande uit juridische bijstand, hulp bij liquiditeitsproblemen, gratis Mobi-ID en gratis viaBOVAG.nl. Daarop volgend lanceerden we een hulppakket speciaal voor verhuurbedrijven. En aan het eind van 2020 kwamen we met een derde steunpakket in de vorm van een korting op de jaarpremie voor de garagepolis of wagenparkverzekering. Daarmee kwam de totale omvang van de ondersteuning die we in 2020 aan de branche boden op ruim 10 miljoen euro,’’ schrijft de Raad van Bestuur bij het jaarverslag.

Mobiliteitsplatform

In 2020 heeft die Raad ook de contouren van de nieuwe strategie de organisatie in gebracht. ‘’Deze platformstrategie gaat veel betekenen voor ons bedrijf. De transitie om de nieuwe digitale organisatie in te richten zal vanaf 2021 concreet worden ingevuld.’’ Het is de ambitie van Bovemij om samen met de branche ‘het meest betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland’ te bouwen.

Lees ook:
Bovemij: onderweg naar een mobiliteitsplatform waar alles bij elkaar komt