Ruime meerderheid zakelijke rijders gaat minder privé rijden bij variabele bijtelling

70 procent van de zakelijke rijders gaat minder privékilometers maken als er een overgang komt naar een variabele bijtelling die wordt bepaald door het aantal gereden kilometers. Dat blijkt uit een pilot die Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie heeft uitgevoerd. Acht op de tien respondenten die op dit moment een vaste bijtelling betalen, staat neutraal of positief tegenover een variabele bijtelling.

De pilot is uitgevoerd door VZR en volgt uit het huidige regeerakkoord waarin is afgesproken dat het kabinet samen met de Mobiliteitsalliantie ervaringen opdoet met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Doel is het vergroten van de keuzevrijheid waardoor mobiliteit beter wordt gespreid.

In het eerste deel van de pilot is er een fysieke proef uitgevoerd onder 112 zakelijke rijders. In de tweede fase zijn de resultaten onder 1.800 respondenten getoetst.

Forfairtaire bijtelling

In het huidige belastingsysteem betalen zakelijke rijders een vaste forfairtaire bijtelling per maand voor privégebruik van hun zakenauto. In de uitgevoerde pilot is deze vaste bijtelling losgelaten en vervangen door een variabel bedrag op basis van gereden privékilometers. Hieruit blijkt dat zeven op de tien zakelijke rijders minder privé gaan rijden als er een variabele bijtelling ingevoerd wordt.

Dit leidt tot een potentiële besparing van 15 procent minder privékilometers van de zakelijke auto. Vertaald naar 1,5 miljoen zakelijke rijders gaat het in Nederland om een besparing van zo’n 1,2 miljard kilometer per jaar. Voor de besparing zal een derde voor een alternatieve vervoersvorm kiezen. 20 procent denkt vaker de fiets te pakken, 6 procent verwacht meer gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer. Een kleine groep verwacht dat er als alternatief meer gereden gaat worden met een andere auto die in het gezin beschikbaar is.

Deze pilot laat zien dat sturen op gedrag van automobilisten mogelijk is door een prijsprikkel, benadrukt Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Die prijsprikkel leidt in deze pilot tot minder privékilometers en andere vervoerskeuzes. Meer onderzoek is nodig, maar deze pilot draagt bij om in de toekomst tot een doordacht en breed gedragen systeem van betalen naar gebruik te komen.”

Ruime meerderheid zakelijke rijders gaat minder privé rijden bij variabele bijtelling - Automobielmanagement.nl

Ruime meerderheid zakelijke rijders gaat minder privé rijden bij variabele bijtelling

70 procent van de zakelijke rijders gaat minder privékilometers maken als er een overgang komt naar een variabele bijtelling die wordt bepaald door het aantal gereden kilometers. Dat blijkt uit een pilot die Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie heeft uitgevoerd. Acht op de tien respondenten die op dit moment een vaste bijtelling betalen, staat neutraal of positief tegenover een variabele bijtelling.

De pilot is uitgevoerd door VZR en volgt uit het huidige regeerakkoord waarin is afgesproken dat het kabinet samen met de Mobiliteitsalliantie ervaringen opdoet met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Doel is het vergroten van de keuzevrijheid waardoor mobiliteit beter wordt gespreid.

In het eerste deel van de pilot is er een fysieke proef uitgevoerd onder 112 zakelijke rijders. In de tweede fase zijn de resultaten onder 1.800 respondenten getoetst.

Forfairtaire bijtelling

In het huidige belastingsysteem betalen zakelijke rijders een vaste forfairtaire bijtelling per maand voor privégebruik van hun zakenauto. In de uitgevoerde pilot is deze vaste bijtelling losgelaten en vervangen door een variabel bedrag op basis van gereden privékilometers. Hieruit blijkt dat zeven op de tien zakelijke rijders minder privé gaan rijden als er een variabele bijtelling ingevoerd wordt.

Dit leidt tot een potentiële besparing van 15 procent minder privékilometers van de zakelijke auto. Vertaald naar 1,5 miljoen zakelijke rijders gaat het in Nederland om een besparing van zo’n 1,2 miljard kilometer per jaar. Voor de besparing zal een derde voor een alternatieve vervoersvorm kiezen. 20 procent denkt vaker de fiets te pakken, 6 procent verwacht meer gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer. Een kleine groep verwacht dat er als alternatief meer gereden gaat worden met een andere auto die in het gezin beschikbaar is.

Deze pilot laat zien dat sturen op gedrag van automobilisten mogelijk is door een prijsprikkel, benadrukt Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Die prijsprikkel leidt in deze pilot tot minder privékilometers en andere vervoerskeuzes. Meer onderzoek is nodig, maar deze pilot draagt bij om in de toekomst tot een doordacht en breed gedragen systeem van betalen naar gebruik te komen.”