Weren kleinere autodealer door Rabobank ‘onwenselijk’

Minister Wopke Hoekstra van financiën vindt het ‘onwenselijk’ dat de Rabobank autodealers met een omzet onder de 50 miljoen euro weert als klant vanwege het risico op witwassen. “Bij het weren van een groep klanten op basis van een bepaalde jaaromzet lijkt er geen sprake te zijn van een individuele risicobeoordeling en dat vind ik, mede in het licht van de zorgplicht, onwenselijk. Een verhoogd risico betekent niet dat een groep klanten categoraal geweigerd moet worden.’’

Hoekstra schrijft dat in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad waarin het weren van autodealers door Rabobank werd aangekaart. “Wanneer een bank bij een bepaalde groep klanten ziet dat deze groep vaak een verhoogd risico met zich meebrengt vind ik het belangrijk dat een bank in overleg treedt met deze groep klanten om vast te stellen om welke risico’s dit precies gaat, welke maatregelen de sector zelf kan nemen en welke voorwaarden de bank vervolgens nog aan individuele klanten moet stellen om de resterende risico’s te mitigeren. Deze aanpak vergroot de weerbaarheid van de sector en de kans dat witwassen wordt voorkomen.’’

Zelf afspraken maken

‘’De banken en de automotive sector dienen allereerst zelf afspraken te maken om de risico’s op witwassen te verkleinen en zo de toegang tot het betalingsverkeer te garanderen. Ik zal met de banken, de Nederlandsche Bank en de automotive sector in gesprek treden teneinde vast te stellen welke maatregelen effectief en proportioneel zijn om de risico’s op witwassen te verkleinen. Daarbij teken ik aan dat partijen die niet voldoen aan mogelijk toekomstige afspraken om risico’s te verkleinen het risico lopen geen betaalrekening te kunnen openen of behouden.’’

Positief

Hoekstra voegt daar aan toe: ‘’Ik vind het in dat kader positief dat de Bovag haar leden onlangs heeft opgeroepen om niet langer het 500 eurobiljet te accepteren in verband met de hoge witwasrisico’s. Deze maatregel is genomen mede naar aanleiding van de gesprekken die ik met verschillende brancheorganisaties heb gevoerd over de risico’s van het 500 eurobiljet in het kader van het plan van aanpak witwassen.’’ De minister werkt ook aan een wetsvoorstel om contante transacties te verbieden bij transacties van 3000 euro of meer.

Lees ook:
Bovag wil internationale autohandel eenvoudiger maken

Weren kleinere autodealer door Rabobank ‘onwenselijk’ - Automobielmanagement.nl

Weren kleinere autodealer door Rabobank ‘onwenselijk’

Minister Wopke Hoekstra van financiën vindt het ‘onwenselijk’ dat de Rabobank autodealers met een omzet onder de 50 miljoen euro weert als klant vanwege het risico op witwassen. “Bij het weren van een groep klanten op basis van een bepaalde jaaromzet lijkt er geen sprake te zijn van een individuele risicobeoordeling en dat vind ik, mede in het licht van de zorgplicht, onwenselijk. Een verhoogd risico betekent niet dat een groep klanten categoraal geweigerd moet worden.’’

Hoekstra schrijft dat in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad waarin het weren van autodealers door Rabobank werd aangekaart. “Wanneer een bank bij een bepaalde groep klanten ziet dat deze groep vaak een verhoogd risico met zich meebrengt vind ik het belangrijk dat een bank in overleg treedt met deze groep klanten om vast te stellen om welke risico’s dit precies gaat, welke maatregelen de sector zelf kan nemen en welke voorwaarden de bank vervolgens nog aan individuele klanten moet stellen om de resterende risico’s te mitigeren. Deze aanpak vergroot de weerbaarheid van de sector en de kans dat witwassen wordt voorkomen.’’

Zelf afspraken maken

‘’De banken en de automotive sector dienen allereerst zelf afspraken te maken om de risico’s op witwassen te verkleinen en zo de toegang tot het betalingsverkeer te garanderen. Ik zal met de banken, de Nederlandsche Bank en de automotive sector in gesprek treden teneinde vast te stellen welke maatregelen effectief en proportioneel zijn om de risico’s op witwassen te verkleinen. Daarbij teken ik aan dat partijen die niet voldoen aan mogelijk toekomstige afspraken om risico’s te verkleinen het risico lopen geen betaalrekening te kunnen openen of behouden.’’

Positief

Hoekstra voegt daar aan toe: ‘’Ik vind het in dat kader positief dat de Bovag haar leden onlangs heeft opgeroepen om niet langer het 500 eurobiljet te accepteren in verband met de hoge witwasrisico’s. Deze maatregel is genomen mede naar aanleiding van de gesprekken die ik met verschillende brancheorganisaties heb gevoerd over de risico’s van het 500 eurobiljet in het kader van het plan van aanpak witwassen.’’ De minister werkt ook aan een wetsvoorstel om contante transacties te verbieden bij transacties van 3000 euro of meer.

Lees ook:
Bovag wil internationale autohandel eenvoudiger maken