TNO: huidig subsidiebeleid te eenzijdig gericht op elektrische auto’s

Met het huidige fiscale stelsel vergroent het Nederlandse wagenpark minder dan beoogd. Schone, maar voor de tweedehands markt te dure auto’s, verlaten het land en viezere komen er via import voor terug. Daarnaast worden diesel personenauto’s vervangen door viezere diesel bestelauto’s met 50 procent meer CO2 uitstoot per kilometer. Dit constateert TNO in de white paper ‘Schoon wagenpark vraagt om méér naast stekkersubsidie’.

TNO deed jaren onderzoek in opdracht van de overheid naar de milieugevolgen van het Nederlandse autobelastingstelsel, verkeersemissies in de praktijk en de daarmee samenhangende prognoses voor de luchtkwaliteit. Daaruit blijkt ‘een zorgelijke trend die lijkt samen te hangen met eenzijdige beleidsfocus op elektrificatie van nieuwe auto’s, die –zo is de aanname- over het hele wagenpark op de weg effect zou moeten hebben’.

Verstoring tweedehandsmarkt

Uit de white paper ‘Schoon wagenpark vraagt om méér naast stekkersubsidie’ blijkt dat het eenzijdig stimuleren van de verkoop van nieuwe schone auto’s leidt tot een verstoring van de tweedehandsmarkt. Na een korte gebruiksperiode (vaak lease) verdwijnt een derde tot de helft van deze gesubsidieerde schone auto’s naar het buitenland, omdat ze te duur zijn voor de Nederlandse occasionkoper. Die haalt zijn jonge, goedkopere, maar vaak minder schone tweedehandsauto liever uit het buitenland. Ook oudere, meer vervuilende modellen worden vaker geïmporteerd als betaalbaar vervoermiddel. Tot slot pakt ook de gunstige fiscale behandeling van dieselbestelauto’s toch ongunstig uit voor ons milieu (geen bijtelling, andere grondslag BPM, maar wel aftrekbare kosten, lagere MRB-tarieven).

Sturen op gewicht

‘Belangrijk is dat groene, nieuw verkochte voertuigen beschikbaar blijven voor de Nederlandse tweedehands markt en niet meteen naar het buitenland verdwijnen omdat ze te duur zijn voor binnenlandse tweedehands verkoop. Ook moet de import van schone voertuigen worden gestimuleerd. Daarmee verjongt het wagenpark en verbetert de luchtkwaliteit,’ aldus TNO. Het onderzoeksbureau doet een aantal suggesties ‘die snel zouden kunnen worden doorgevoerd en die ook snel resultaat hebben voor de luchtkwaliteit’. Essentie is een langer behoud van schone auto’s op de Nederlandse markt en op de weg. TNO wijst op een direct verband tussen de voertuigmassa en praktijkemissies. Een lager gewicht en een jongere auto hangen sterk samen met een lagere CO2. Consistent sturen op gewicht geeft, voor jongere én oudere auto’s vergelijkbaar, een klimaatvoordeel meent TNO. ‘Het maakt de aanschaf van een nieuwe, lichte en milieuvriendelijke auto aantrekkelijker, ook voor de leaserijder en in de tweedehands markt.’

Kostenverschillen

De kostenverschillen tussen schone, zuinige auto’s en de mindere varianten moeten langer in stand blijven zodat ook in de tweedehands markt de juiste keuze wordt gestimuleerd. Zo wordt de import van tweedehandsauto’s financieel minder aantrekkelijk en wordt parallelimport ontmoedigd, concludeert TNO.

Lees ook:
Subsidiepot voor tweedehands EV’s is alweer leeg

TNO: huidig subsidiebeleid te eenzijdig gericht op elektrische auto’s - Automobielmanagement.nl

TNO: huidig subsidiebeleid te eenzijdig gericht op elektrische auto’s

Met het huidige fiscale stelsel vergroent het Nederlandse wagenpark minder dan beoogd. Schone, maar voor de tweedehands markt te dure auto’s, verlaten het land en viezere komen er via import voor terug. Daarnaast worden diesel personenauto’s vervangen door viezere diesel bestelauto’s met 50 procent meer CO2 uitstoot per kilometer. Dit constateert TNO in de white paper ‘Schoon wagenpark vraagt om méér naast stekkersubsidie’.

TNO deed jaren onderzoek in opdracht van de overheid naar de milieugevolgen van het Nederlandse autobelastingstelsel, verkeersemissies in de praktijk en de daarmee samenhangende prognoses voor de luchtkwaliteit. Daaruit blijkt ‘een zorgelijke trend die lijkt samen te hangen met eenzijdige beleidsfocus op elektrificatie van nieuwe auto’s, die –zo is de aanname- over het hele wagenpark op de weg effect zou moeten hebben’.

Verstoring tweedehandsmarkt

Uit de white paper ‘Schoon wagenpark vraagt om méér naast stekkersubsidie’ blijkt dat het eenzijdig stimuleren van de verkoop van nieuwe schone auto’s leidt tot een verstoring van de tweedehandsmarkt. Na een korte gebruiksperiode (vaak lease) verdwijnt een derde tot de helft van deze gesubsidieerde schone auto’s naar het buitenland, omdat ze te duur zijn voor de Nederlandse occasionkoper. Die haalt zijn jonge, goedkopere, maar vaak minder schone tweedehandsauto liever uit het buitenland. Ook oudere, meer vervuilende modellen worden vaker geïmporteerd als betaalbaar vervoermiddel. Tot slot pakt ook de gunstige fiscale behandeling van dieselbestelauto’s toch ongunstig uit voor ons milieu (geen bijtelling, andere grondslag BPM, maar wel aftrekbare kosten, lagere MRB-tarieven).

Sturen op gewicht

‘Belangrijk is dat groene, nieuw verkochte voertuigen beschikbaar blijven voor de Nederlandse tweedehands markt en niet meteen naar het buitenland verdwijnen omdat ze te duur zijn voor binnenlandse tweedehands verkoop. Ook moet de import van schone voertuigen worden gestimuleerd. Daarmee verjongt het wagenpark en verbetert de luchtkwaliteit,’ aldus TNO. Het onderzoeksbureau doet een aantal suggesties ‘die snel zouden kunnen worden doorgevoerd en die ook snel resultaat hebben voor de luchtkwaliteit’. Essentie is een langer behoud van schone auto’s op de Nederlandse markt en op de weg. TNO wijst op een direct verband tussen de voertuigmassa en praktijkemissies. Een lager gewicht en een jongere auto hangen sterk samen met een lagere CO2. Consistent sturen op gewicht geeft, voor jongere én oudere auto’s vergelijkbaar, een klimaatvoordeel meent TNO. ‘Het maakt de aanschaf van een nieuwe, lichte en milieuvriendelijke auto aantrekkelijker, ook voor de leaserijder en in de tweedehands markt.’

Kostenverschillen

De kostenverschillen tussen schone, zuinige auto’s en de mindere varianten moeten langer in stand blijven zodat ook in de tweedehands markt de juiste keuze wordt gestimuleerd. Zo wordt de import van tweedehandsauto’s financieel minder aantrekkelijk en wordt parallelimport ontmoedigd, concludeert TNO.

Lees ook:
Subsidiepot voor tweedehands EV’s is alweer leeg