ABN AMRO: autobranche groeit dit jaar met 3,5 procent

ABN AMRO voorziet dit jaar een groei van 3,5 procent van de autobranche ten opzichte van 2020. In dat jaar kromp de sector met 6,5 procent. De verkoop van nieuwe auto’s is nog niet op het oude niveau door de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders. Om lange wachttijden te vermijden kopen consumenten vaker tweedehands auto’s. Dit blijkt uit de meest recente ‘Stand van de Retail’ die door de bank is gepubliceerd.

Het eerste kwartaal van 2021 was voor de verkoop van personenauto’s zeer negatief ten opzichte van vorig jaar. Er werden ruim 20 procent minder nieuwe auto’s verkocht. In april steeg de autoverkoop sterk: een flinke plus van 50 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Maar per saldo blijven de nieuwverkopen tot en met augustus 3,4 procent achter ten opzichte van 2020.

Chiptekort

Een reden is de problematische aanlevering van nieuwe modellen door problemen bij de productie. Dit is het gevolg van tekorten aan onderdelen bij veel fabrikanten, voornamelijk aan chips. Chiptekorten hebben hun weerslag op de aanvoer van nieuwe auto’s uit het buitenland, waardoor deze in het tweede kwartaal van 2021 nog niet op niveau was als in dezelfde periode in 2019. Van de ondernemers in de autobranche verwacht 26 procent dat tekorten aan productiemiddelen en materialen een belemmering vormen voor activiteiten in het derde kwartaal van 2021, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Elektrisch

Van de in totaal 356.051 nieuwe personenauto’s die in 2020 werden verkocht, waren 73.057 volledig elektrisch, een marktaandeel van ruim 20,5 procent.Met deze toename bereikte het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen in 2020 een totaal van 292.630, een stijging van 43 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van alle Nederlandse personenauto’s was afgelopen jaar 3,2 procent elektrisch, tegenover 2,3 procent in 2019 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De elektrische auto had de wind in de zeilen, onder andere door lagere onderhoudskosten, hoge investeringen van fabrikanten, fiscale prikkels en veranderend leasebeleid bij veel bedrijven om elektrisch te gaan rijden.

Hybride

De groei in de verkoop van elektrische auto’s wordt naar verwachting dit jaar gestopt door gebrek aan onderdelen en het wegvallen van subsidies en fiscale voordelen. Onderzoeksbureau Aumacon verwacht een daling van bijna 18 procent in 2021. De verkoop van hybride auto’s neemt met 82,2 procent juist toe ondanks het gemis aan fiscale ondersteuning. Om aan Europese regelgeving over de gemiddelde CO2 uitstoot van het modellenprogramma van een fabrikant te voldoen, moeten steeds meer modellen volledig elektrisch of hybride worden geleverd. Door de relatief nog hoge aanschafprijs van een volledig elektrische auto kiezen veel consumenten nu nog voor een hybride. Naast de genoemde chiptekorten zorgt de groeiende aandacht voor duurzaamheid voor een verdere daling van de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Wel behouden benzineauto’s het grootste aandeel in de totale nieuwverkoop.

Tweedehands auto’s

De tweedehands verkoop doet het nog steeds goed. Er werden dit jaar 5 procent meer tweedehands auto’s verkocht door bedrijven aan consumenten dan vorig jaar; in 2020 lag dit percentage op 1,5 procent ten opzichte van 2019. Ook de prijzen van tweedehands auto’s blijven stijgen. Door de grotere vraag naar tweedehands auto’s en kleiner wordende occasionvoorraden ontwikkelt zich met name in de laatste drie maanden een duidelijke prijsstijging. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat door de vertraging in nieuwverkoop mogelijk ook de aanvoer van occasions op de lange termijn stokt.

Onderhoud en reparatie

De verwachting is dat het wagenpark, bestaande uit nieuwe en tweedehands auto’s, voorlopig zal toenemen. Hierdoor wordt in de komende jaren ook een toename van het onderhoud verwacht. Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe onder 80-plussers, maar ook bevolkingsgroei en toename van eenoudergezinnen zijn oorzaak van de groei van het wagenpark. Op de langere termijn krijgen garages te kampen met ontwikkelingen die onderhoud en reparaties bedreigen. Zo hebben elektrische auto’s in vergelijking met auto’s met een verbrandingsmotor minder onderhoud nodig. Aangenomen wordt dat de onderhoudsbehoefte voor elektrische auto’s 40 tot 50 procent lager ligt dan voor traditionele brandstofauto’s. Zo is er geen olie-onderhoud nodig en vindt veel ‘repair over air’ plaats. In 2030 vertaalt zich dit volgens brancheorganisatie Bovag in 30 procent minder marge voor bedrijven die voornamelijk jonge wagenparken van 0 tot 6 jaar bedienen. Werkplaatsinvesteringen in digitalisering en opleiding van werknemers nemen door deze ontwikkelingen toe.

Personeelstekorten

Tegelijkertijd kampt de sector met personeelstekorten. In het derde kwartaal van 2021 staan er 4600 vacatures open; een stijging van 48 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, toen er 3100 vacatures openstonden. Aan het begin van het derde kwartaal van 2021 geeft ruim 20 procent van de ondernemers in de autobranche dan ook aan belemmeringen te ervaren als gevolg van personeelstekort. Doordat auto’s steeds meer gestuurd worden door elektronica is er vooral vraag naar personeel met kennis van informatietechnologie.

Lees ook:
Onderzoeksbureau: autosector lijdt 180 miljard euro omzetverlies door chiptekort

ABN AMRO: autobranche groeit dit jaar met 3,5 procent - Automobielmanagement.nl

ABN AMRO: autobranche groeit dit jaar met 3,5 procent

ABN AMRO voorziet dit jaar een groei van 3,5 procent van de autobranche ten opzichte van 2020. In dat jaar kromp de sector met 6,5 procent. De verkoop van nieuwe auto’s is nog niet op het oude niveau door de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders. Om lange wachttijden te vermijden kopen consumenten vaker tweedehands auto’s. Dit blijkt uit de meest recente ‘Stand van de Retail’ die door de bank is gepubliceerd.

Het eerste kwartaal van 2021 was voor de verkoop van personenauto’s zeer negatief ten opzichte van vorig jaar. Er werden ruim 20 procent minder nieuwe auto’s verkocht. In april steeg de autoverkoop sterk: een flinke plus van 50 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Maar per saldo blijven de nieuwverkopen tot en met augustus 3,4 procent achter ten opzichte van 2020.

Chiptekort

Een reden is de problematische aanlevering van nieuwe modellen door problemen bij de productie. Dit is het gevolg van tekorten aan onderdelen bij veel fabrikanten, voornamelijk aan chips. Chiptekorten hebben hun weerslag op de aanvoer van nieuwe auto’s uit het buitenland, waardoor deze in het tweede kwartaal van 2021 nog niet op niveau was als in dezelfde periode in 2019. Van de ondernemers in de autobranche verwacht 26 procent dat tekorten aan productiemiddelen en materialen een belemmering vormen voor activiteiten in het derde kwartaal van 2021, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Elektrisch

Van de in totaal 356.051 nieuwe personenauto’s die in 2020 werden verkocht, waren 73.057 volledig elektrisch, een marktaandeel van ruim 20,5 procent.Met deze toename bereikte het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen in 2020 een totaal van 292.630, een stijging van 43 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van alle Nederlandse personenauto’s was afgelopen jaar 3,2 procent elektrisch, tegenover 2,3 procent in 2019 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De elektrische auto had de wind in de zeilen, onder andere door lagere onderhoudskosten, hoge investeringen van fabrikanten, fiscale prikkels en veranderend leasebeleid bij veel bedrijven om elektrisch te gaan rijden.

Hybride

De groei in de verkoop van elektrische auto’s wordt naar verwachting dit jaar gestopt door gebrek aan onderdelen en het wegvallen van subsidies en fiscale voordelen. Onderzoeksbureau Aumacon verwacht een daling van bijna 18 procent in 2021. De verkoop van hybride auto’s neemt met 82,2 procent juist toe ondanks het gemis aan fiscale ondersteuning. Om aan Europese regelgeving over de gemiddelde CO2 uitstoot van het modellenprogramma van een fabrikant te voldoen, moeten steeds meer modellen volledig elektrisch of hybride worden geleverd. Door de relatief nog hoge aanschafprijs van een volledig elektrische auto kiezen veel consumenten nu nog voor een hybride. Naast de genoemde chiptekorten zorgt de groeiende aandacht voor duurzaamheid voor een verdere daling van de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Wel behouden benzineauto’s het grootste aandeel in de totale nieuwverkoop.

Tweedehands auto’s

De tweedehands verkoop doet het nog steeds goed. Er werden dit jaar 5 procent meer tweedehands auto’s verkocht door bedrijven aan consumenten dan vorig jaar; in 2020 lag dit percentage op 1,5 procent ten opzichte van 2019. Ook de prijzen van tweedehands auto’s blijven stijgen. Door de grotere vraag naar tweedehands auto’s en kleiner wordende occasionvoorraden ontwikkelt zich met name in de laatste drie maanden een duidelijke prijsstijging. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat door de vertraging in nieuwverkoop mogelijk ook de aanvoer van occasions op de lange termijn stokt.

Onderhoud en reparatie

De verwachting is dat het wagenpark, bestaande uit nieuwe en tweedehands auto’s, voorlopig zal toenemen. Hierdoor wordt in de komende jaren ook een toename van het onderhoud verwacht. Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe onder 80-plussers, maar ook bevolkingsgroei en toename van eenoudergezinnen zijn oorzaak van de groei van het wagenpark. Op de langere termijn krijgen garages te kampen met ontwikkelingen die onderhoud en reparaties bedreigen. Zo hebben elektrische auto’s in vergelijking met auto’s met een verbrandingsmotor minder onderhoud nodig. Aangenomen wordt dat de onderhoudsbehoefte voor elektrische auto’s 40 tot 50 procent lager ligt dan voor traditionele brandstofauto’s. Zo is er geen olie-onderhoud nodig en vindt veel ‘repair over air’ plaats. In 2030 vertaalt zich dit volgens brancheorganisatie Bovag in 30 procent minder marge voor bedrijven die voornamelijk jonge wagenparken van 0 tot 6 jaar bedienen. Werkplaatsinvesteringen in digitalisering en opleiding van werknemers nemen door deze ontwikkelingen toe.

Personeelstekorten

Tegelijkertijd kampt de sector met personeelstekorten. In het derde kwartaal van 2021 staan er 4600 vacatures open; een stijging van 48 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, toen er 3100 vacatures openstonden. Aan het begin van het derde kwartaal van 2021 geeft ruim 20 procent van de ondernemers in de autobranche dan ook aan belemmeringen te ervaren als gevolg van personeelstekort. Doordat auto’s steeds meer gestuurd worden door elektronica is er vooral vraag naar personeel met kennis van informatietechnologie.

Lees ook:
Onderzoeksbureau: autosector lijdt 180 miljard euro omzetverlies door chiptekort