Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding in verkeer niet benut

De kansen in het verkeer om reizigersstromen te spreiden worden niet benut. Dat zegt samenwerkingsverband Mobiliteitsalliantie. Volgens het verbond was de filedruk afgelopen week boven het niveau van dezelfde periode in 2019 en verdwijnen de positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit. Ook vallen reizigers weer in oude patronen terug.

“Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd”, zegt voorzitter Steven van Eijck in een persbericht over de toenemende drukte nu de samenleving verder wordt heropend. “Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen”, aldus de voorzitter.

Gebrek aan concrete afspraken

De Mobiliteitsalliantie hekelt het gebrek aan concrete afspraken over mobiliteit ondanks eerdere signaleringen van toekomstige problemen met verkeer. Behalve meer flexibiliteit in reizen pleitte het verbond ook al voor investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur. Die zijn “onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken”, aldus het verbond.

Van Eijck wijst ook op de Prinsjesdagstukken, waarin volgens hem wel gesproken wordt over investeren in woningbouw, maar “onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken”.

Investeringen

Het Planbureau voor de Leefomgeving schetste onlangs een totaal ander beeld. Volgens het PBL zullen er ook op lange termijn minder files zijn omdat meer mensen blijven thuiswerken. Het PBL adviseerde de overheid om nog eens goed te kijken naar geplande miljardeninvesteringen in het wegennet en openbaar vervoer door veranderend reisgedrag.

Samen met werkgevers- en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland wees de alliantie al op de groei van zowel de economie als de bevolking, waardoor de vraag naar openbaar vervoer zal toenemen en meer verkeer zal ontstaan. Die zou het PBL niet hebben meegenomen in zijn berekeningen.

Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding in verkeer niet benut - Automobielmanagement.nl

Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding in verkeer niet benut

De kansen in het verkeer om reizigersstromen te spreiden worden niet benut. Dat zegt samenwerkingsverband Mobiliteitsalliantie. Volgens het verbond was de filedruk afgelopen week boven het niveau van dezelfde periode in 2019 en verdwijnen de positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit. Ook vallen reizigers weer in oude patronen terug.

“Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd”, zegt voorzitter Steven van Eijck in een persbericht over de toenemende drukte nu de samenleving verder wordt heropend. “Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen”, aldus de voorzitter.

Gebrek aan concrete afspraken

De Mobiliteitsalliantie hekelt het gebrek aan concrete afspraken over mobiliteit ondanks eerdere signaleringen van toekomstige problemen met verkeer. Behalve meer flexibiliteit in reizen pleitte het verbond ook al voor investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur. Die zijn “onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken”, aldus het verbond.

Van Eijck wijst ook op de Prinsjesdagstukken, waarin volgens hem wel gesproken wordt over investeren in woningbouw, maar “onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken”.

Investeringen

Het Planbureau voor de Leefomgeving schetste onlangs een totaal ander beeld. Volgens het PBL zullen er ook op lange termijn minder files zijn omdat meer mensen blijven thuiswerken. Het PBL adviseerde de overheid om nog eens goed te kijken naar geplande miljardeninvesteringen in het wegennet en openbaar vervoer door veranderend reisgedrag.

Samen met werkgevers- en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland wees de alliantie al op de groei van zowel de economie als de bevolking, waardoor de vraag naar openbaar vervoer zal toenemen en meer verkeer zal ontstaan. Die zou het PBL niet hebben meegenomen in zijn berekeningen.