Tarieven RDW blijven in 2022 gelijk of dalen licht

De tarieven van de RDW dalen in 2022 met gemiddeld 0,9 procent. De meeste tarieven blijven gelijk of dalen licht. De inschrijving van een auto in het kentekenregister gaat van 42,65 naar 40,80 euro (- 4,3 procent). De tarieven voor afmelding van de APK bij goedkeuring worden met 5 cent verlaagd (dit is een daling van 1,15 tot 1,3 procent).

Onderzoek RDW en TNO naar uitstoot en sjoemelsoftware bijna afgerond

RDW hanteert een gematigd tarievenbeleid op basis van kostendekkendheid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die worden gemaakt voor de verschillende diensten. Voorgaande jaren bleven de tarieven ver onder het inflatieniveau. In 2021 stegen de tarieven met gemiddeld 3,4 procent. Komend jaar is er dus sprake van een gemiddelde daling van 0,9 procent. In 2021 heeft RDW meer omzet gerealiseerd en zijn er minder kosten gemaakt dan verwacht, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen. Het positieve bedrijfsresultaat wordt deels gebruikt om in 2022 de tarieven te verlagen.

Toekomst

“De focus van de RDW ligt op de toekomst, zowel qua faciliteiten (zoals de verplaatsing van het Testcentrum) als mensen. Nieuwe wet- en regelgeving, hogere volumes vanwege de economische groei en nieuwe taken vragen om investeringen. Hierbij streven wij ook de komende jaren naar een gematigde tariefontwikkeling,’’ aldus de dienst. De RDW heeft de ontwikkeling van de tarieven in een overleg met de voertuigbranche en een vertegenwoordiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Na instemming van de Raad van Toezicht van de RDW heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe tarieven goedgekeurd.

Tarieven RDW blijven in 2022 gelijk of dalen licht - Automobielmanagement.nl

Tarieven RDW blijven in 2022 gelijk of dalen licht

De tarieven van de RDW dalen in 2022 met gemiddeld 0,9 procent. De meeste tarieven blijven gelijk of dalen licht. De inschrijving van een auto in het kentekenregister gaat van 42,65 naar 40,80 euro (- 4,3 procent). De tarieven voor afmelding van de APK bij goedkeuring worden met 5 cent verlaagd (dit is een daling van 1,15 tot 1,3 procent).

Onderzoek RDW en TNO naar uitstoot en sjoemelsoftware bijna afgerond

RDW hanteert een gematigd tarievenbeleid op basis van kostendekkendheid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die worden gemaakt voor de verschillende diensten. Voorgaande jaren bleven de tarieven ver onder het inflatieniveau. In 2021 stegen de tarieven met gemiddeld 3,4 procent. Komend jaar is er dus sprake van een gemiddelde daling van 0,9 procent. In 2021 heeft RDW meer omzet gerealiseerd en zijn er minder kosten gemaakt dan verwacht, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen. Het positieve bedrijfsresultaat wordt deels gebruikt om in 2022 de tarieven te verlagen.

Toekomst

“De focus van de RDW ligt op de toekomst, zowel qua faciliteiten (zoals de verplaatsing van het Testcentrum) als mensen. Nieuwe wet- en regelgeving, hogere volumes vanwege de economische groei en nieuwe taken vragen om investeringen. Hierbij streven wij ook de komende jaren naar een gematigde tariefontwikkeling,’’ aldus de dienst. De RDW heeft de ontwikkeling van de tarieven in een overleg met de voertuigbranche en een vertegenwoordiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Na instemming van de Raad van Toezicht van de RDW heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe tarieven goedgekeurd.