Filedruk veel lager dan in ‘normaal jaar’

De filezwaarte op de Nederlandse wegen was dit jaar 57 procent minder dan in 2019, het laatste jaar dat nog forse groeicijfers in de mobiliteit liet zien. Het verkeersaanbod tijdens de ochtendspits, de graadmeter voor het woonwerk verkeer, was dankzij het massaal thuiswerken laag. Weggebruikers ondervonden daardoor tussen zes en negen uur ‘s ochtends nauwelijks hinder van files, meldt de ANWB.

foto: ProMedia

Overdag was er echter slechts sprake van een lichte daling van het aantal files. In de maand juli was het zelfs drukker dan in andere jaren. Vooral op vrijdagen was het deze zomer en herfst opmerkelijk druk op de Nederlandse wegen. Veel Nederlanders trokken er voor een paar dagen op uit. Oktober was dit jaar de drukste maand op de weg. Opvallend was de terugkeer van de ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies. De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland (vooral in de regio Rotterdam) en in Noord-Brabant.

Omrijden

Verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de A12 Utrecht – Den Haag moest vanaf eind september 9 dagen lang omrijden. De noodzakelijke en uitgebreide werkzaamheden tussen Woerden en Nieuwerbrug konden zo in een keer worden uitgevoerd. Het gevolg was grootschalige omleidingsroutes richting Den Haag. Op de omleidingsroute via Gorinchem en Rotterdam (A27 en A15) ontstonden extra files. Maar vooral het verkeer op het onderliggend wegennet ondervond veel hinder.

Lees ook:
Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding in verkeer niet benut

Filedruk veel lager dan in ‘normaal jaar’ - Automobielmanagement.nl

Filedruk veel lager dan in ‘normaal jaar’

De filezwaarte op de Nederlandse wegen was dit jaar 57 procent minder dan in 2019, het laatste jaar dat nog forse groeicijfers in de mobiliteit liet zien. Het verkeersaanbod tijdens de ochtendspits, de graadmeter voor het woonwerk verkeer, was dankzij het massaal thuiswerken laag. Weggebruikers ondervonden daardoor tussen zes en negen uur ‘s ochtends nauwelijks hinder van files, meldt de ANWB.

foto: ProMedia

Overdag was er echter slechts sprake van een lichte daling van het aantal files. In de maand juli was het zelfs drukker dan in andere jaren. Vooral op vrijdagen was het deze zomer en herfst opmerkelijk druk op de Nederlandse wegen. Veel Nederlanders trokken er voor een paar dagen op uit. Oktober was dit jaar de drukste maand op de weg. Opvallend was de terugkeer van de ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies. De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland (vooral in de regio Rotterdam) en in Noord-Brabant.

Omrijden

Verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de A12 Utrecht – Den Haag moest vanaf eind september 9 dagen lang omrijden. De noodzakelijke en uitgebreide werkzaamheden tussen Woerden en Nieuwerbrug konden zo in een keer worden uitgevoerd. Het gevolg was grootschalige omleidingsroutes richting Den Haag. Op de omleidingsroute via Gorinchem en Rotterdam (A27 en A15) ontstonden extra files. Maar vooral het verkeer op het onderliggend wegennet ondervond veel hinder.

Lees ook:
Mobiliteitsalliantie: kansen voor spreiding in verkeer niet benut