BOVAG heeft duidelijk gemaakt dat de werkgevers in de sector oog hebben voor de hoge inflatie. “Wat dat betreft waren de woorden van Klaas Knot van De Nederlandsche Bank recentelijk niet mis te verstaan. Hij meldde in het tv-programma Buitenhof dat de huidige verhoogde inflatie tot zeker zomer 2023 zal aanhouden. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de koopkracht. Ook realiseren de werkgevers zich dat het belangrijk is om de sector aantrekkelijk te houden voor werknemers, zeker nu de concurrentie op de arbeidsmarkt hand over hand toeneemt. Er wordt langs alle kanten getrokken aan technisch geschoolde mensen,’’ aldus een verklaring van BOVAG.

Wisselend beeld

Tegelijkertijd vraagt BOVAG aandacht voor het zeer wisselende beeld dat de coronacrisis oplevert in de branches. Mede om die reden hebben de onderhandelaars van BOVAG gepleit voor meer flexibilisering en maatwerk in de branche. Caroline Bekkering van de BOVAG-delegatie: “Het was een constructief eerste gesprek, met begrip en respect voor elkaars positie. We streven naar een compacte, goed leesbare en uitlegbare cao, die de branche aantrekkelijk houdt. Wat ons betreft komt er snel duidelijkheid voor werknemers en werkgevers zodat we de blik weer op werken en ondernemen kunnen richten.”

Lees ook:
Jaap Verweij nieuwe branchemanager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven