Met de voorgestelde loonsverhogingen krijgen werknemers compensatie voor de inflatie gedurende de looptijd van de cao. Daarmee blijft hun koopkracht op peil, aldus BOVAG. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om medewerkers flexibeler in te roosteren in een verruimd dagvenster. Dat kan dan in nauw overleg met medewerkers of hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld vakbond of ondernemersraad). Om de krapte op de arbeidsmarkt te pareren, is afgesproken dat ook 55-plussers (beperkt) kunnen worden ingeroosterd voor overwerk. 5 mei wordt een officiële vrije feestdag. Het kabinet deed dat verzoek al eerder aan werkgevers en werknemers.

Aantrekkelijk

Peter Niesink, algemeen directeur BOVAG: “We zijn van mening dat we een sterke, gebalanceerde cao hebben vormgegeven. Het doel van deze cao is enerzijds om de branche aantrekkelijk te houden voor werknemers, oud en jong. Vandaar de prijscompensatie, vandaar dat we de RVU-regeling doortrekken tot eind 2025, vandaar dat jongeren die vanaf 19 jaar hun BBL-opleiding succesvol hebben afgerond meteen instromen in schaal 21 en vandaar de gezamenlijke investering in EV-opleidingen en certificering daarvan. Aan de andere kant krijgen werkgevers meer mogelijkheden met hun dagvensters zodat ze flexibeler kunnen opereren.”

Lees ook:
BOVAG: 7 procent salarisverhoging voor koopkrachtverbetering