Bovemij boekt negatief resultaat

Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, heeft in de eerste helft van 2022 een solide resultaat van 22,2 miljoen euro uit haar bedrijfsvoering behaald. Dat is ruim boven het niveau vóór corona. Stijgende rentes en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat hebben echter geleid tot een negatief rendement op beleggingen van 5 procent. Het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar van 2022 komt daarmee uit op een verlies van 5 miljoen euro terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 41,85 miljoen euro winst was.

Ceo Hans Coffeng: “In de eerste helft van 2022 hebben we goede operationele resultaten behaald, ruim boven het niveau van voor corona. Wel is ons beleggingsresultaat in het eerste half jaar negatief beïnvloed door het verslechterende beursklimaat, stijgende rentes en hogere inflatie, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.”

“Op strategisch vlak zijn belangrijke stappen gezet. In het voorjaar is Bovemij Zakelijke Verzekeringen overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem, met nieuwe mogelijkheden voor digitale toepassingen. Ook zijn er nieuwe producten geïntroduceerd. Zo kwam ENRA met de verlengde fietsgarantie die de groei van fietsverzekeringen ondersteunt. Autotrust zag haar activiteiten toenemen door een verlenging naar 12 maanden van de Bovag Garantie. En ook op het gebied van autovoorraad financiering zijn de eerste contracten afgesloten. Tenslotte steunt Bovemij de carrosseriebedrijven met een tegemoetkoming per schadeherstel voor de flink hogere energiekosten.”

Impact op de marktwaarde

Chief financial risk officer Ageeth Bakker vult aan: “Het technisch resultaat uit verzekeringen is de basis van ons resultaat en ligt op een goed niveau aan het einde van het eerste halfjaar van 2022. De stormschades van eerder dit jaar hebben door de herverzekering ervan een beperkte invloed op het operationeel resultaat. De stijgende rente en dalende beurskoersen hebben impact op de marktwaarde van onze beleggingen in aandelen, hypotheken en staatsobligaties, en daarmee op het resultaat omdat de beleggingen tegen de actuele marktwaarde worden geboekt. Dit leidt bij flinke marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat, zoals we die ook in 2021 hebben kunnen waarnemen toen ons beleggingsresultaat positief werd beïnvloed als gevolg van juist sterk gestegen beurskoersen. Onze financiële buffers zijn – ook na de succesvolle afronding van het certificaten inkoopprogramma – op orde. Echter, de economische onzekerheden en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen om waakzaamheid.”

Lees ook:

Bovemij gaat tot 25 miljoen euro aan certificaten inkopen 

Bovemij boekt negatief resultaat - Automobielmanagement.nl

Bovemij boekt negatief resultaat

Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, heeft in de eerste helft van 2022 een solide resultaat van 22,2 miljoen euro uit haar bedrijfsvoering behaald. Dat is ruim boven het niveau vóór corona. Stijgende rentes en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat hebben echter geleid tot een negatief rendement op beleggingen van 5 procent. Het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar van 2022 komt daarmee uit op een verlies van 5 miljoen euro terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 41,85 miljoen euro winst was.

Ceo Hans Coffeng: “In de eerste helft van 2022 hebben we goede operationele resultaten behaald, ruim boven het niveau van voor corona. Wel is ons beleggingsresultaat in het eerste half jaar negatief beïnvloed door het verslechterende beursklimaat, stijgende rentes en hogere inflatie, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.”

“Op strategisch vlak zijn belangrijke stappen gezet. In het voorjaar is Bovemij Zakelijke Verzekeringen overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem, met nieuwe mogelijkheden voor digitale toepassingen. Ook zijn er nieuwe producten geïntroduceerd. Zo kwam ENRA met de verlengde fietsgarantie die de groei van fietsverzekeringen ondersteunt. Autotrust zag haar activiteiten toenemen door een verlenging naar 12 maanden van de Bovag Garantie. En ook op het gebied van autovoorraad financiering zijn de eerste contracten afgesloten. Tenslotte steunt Bovemij de carrosseriebedrijven met een tegemoetkoming per schadeherstel voor de flink hogere energiekosten.”

Impact op de marktwaarde

Chief financial risk officer Ageeth Bakker vult aan: “Het technisch resultaat uit verzekeringen is de basis van ons resultaat en ligt op een goed niveau aan het einde van het eerste halfjaar van 2022. De stormschades van eerder dit jaar hebben door de herverzekering ervan een beperkte invloed op het operationeel resultaat. De stijgende rente en dalende beurskoersen hebben impact op de marktwaarde van onze beleggingen in aandelen, hypotheken en staatsobligaties, en daarmee op het resultaat omdat de beleggingen tegen de actuele marktwaarde worden geboekt. Dit leidt bij flinke marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat, zoals we die ook in 2021 hebben kunnen waarnemen toen ons beleggingsresultaat positief werd beïnvloed als gevolg van juist sterk gestegen beurskoersen. Onze financiële buffers zijn – ook na de succesvolle afronding van het certificaten inkoopprogramma – op orde. Echter, de economische onzekerheden en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen om waakzaamheid.”

Lees ook:

Bovemij gaat tot 25 miljoen euro aan certificaten inkopen