Helaas voor de crediteuren kunnen zij uiteindelijk hooguit vijf procent van hun vordering verwachten. Volgens de eerste berekeningen is er hooguit honderdtwintig miljoen euro te verdelen. Maar met dat bedrag moeten eerst de kosten van de bewindvoerder betaald worden. Uit de rapportage van PWC blijkt verder dat Rover in de laatste maanden van zijn bestaan zo’n 37 miljoen euro per maand verloor.