Smart werkte aan reducties van de vaste kosten op het hoofdkwartier en zal verder gaan met kostenreducties. Smart verloor in 2004 nog zeshonderd miljoen euro en heeft haar personeelsbestand verkleind en het productgamma aangepast. Het magazine 'Focus Money' heeft gesuggereerd dat Smart al in 2006 op nul zou kunnen uitkomen, maar Smart zegt daarvoor geen indicatie te hebben.