Volgens een bericht in Financial Times gaat het plan er van uit dat Toyota 9,2 miljoen auto's geproduceerd zal hebben in het boekjaar 2006-2007 (maart 2006 – maart 2007). Met die productie zal het General Motors inhalen als het Amerikaanse concern blijvend hinder ondervindt van tegenvallende verkopen en daardoor wordt gedwongen de productiecapaciteit aan te passen. GM bouwde vorig jaar 9,1 miljoen auto's. Toyota verklaart ook dat het meer auto's buiten Japan dan in Japan zal gaan bouwen. Het verplaatst productie naar lagelonenlanden en naar Amerika, haar grootste afzetgebied. Om de plannen te realiseren moet Toyota haar productie met ongeveer negenhonderdduizend eenheden opvoeren. De vrees bestaat dat dit een negatief effect zal hebben op de vermaarde kwaliteit van Toyota-fabricage en op dat van de toeleveranciers. Onlangs hield Toyota een recall-actie voor ruim 1,4 miljoen auto's, de grootste in haar geschiedenis. Toyota is al de meest winstgevende autofabrikant ter wereld. In het boekjaar dat maart 2005 afliep (2004-2005), rapporteerde het bedrijf een netto winst van 8,3 miljard dollar.