Er komen wettelijke beperkingen als de fabrikanten hun beloften om de kooldioxide-uitstoot terug te dringen niet nakomen. Volgens de commissie lijkt het er niet op dat de fabrikanten de doelstelling zullen halen om de emissies in 2008/09 met een kwart te reduceren. ''We hebben de autowereld tot nu toe een worst voorgehouden. Maar daar kunnen we gemakkelijk een stok van maken,'' aldus commissaris Günter Verheugen van industriezaken. ''Er is de afgelopen jaren natuurlijk wel vooruitgang geboekt maar we zijn niet tevreden. Ik dring er bij de auto-industrie op aan een versnelling op te schakelen.'' Uit het jaarlijkse overzicht van de commissie blijkt dat het gemiddelde emissieniveau in 2004 van nieuwe auto's 12,4 procent onder het niveau van 1995 lag. Een jaar eerder lag dat op 11,8 procent. Maar de daling in de periode 2003-2004 is lang niet voldoende om de beloofde uitstoot van 140 gram per kilometer in 2008 voor de Europese merken (en in 2009 voor de Japanners en Koreanen) te halen. In de daarop volgende jaren is een verdere reductie nodig tot 120 gram in 2012. Vooral de Japanners moeten er met een huidige gemiddelde van 170 gram per kilometer hard aan trekken, vindt Brussel. Maar ook de Europese en Koreaanse collega's zitten nog lang niet op het geplande niveau. ''We hebben vrijwillige afspraken met de autofabrikanten dat ze de doelstellingen halen. Gebeurt dat niet dan zullen we zelf moeten ingrijpen,'' aldus een woordvoerder van Verheugen later. De Europese Unie heeft zich er in het kader van het Kyoto-verdrag op toegelegd de emissie van CO2 fors terug te dringen. Aangezien de auto verantwoordelijk is voor meer dan een vijfde van alle uitstoot zal de autoindustrie een belangrijke bijdrage moeten leveren.