Het gaat erom vier belangrijke doelen te bereiken: 1. Kostenbeheersing 2. Efficiëntieverbetering R&D 3. Herdefiniëring prioriteiten product plan 4. Benoemen nieuwe markten De doelen zijn het gevolg van een diepgaand onderzoek naar de situatie zoals die nu is. Er zijn diverse ‘positieve ontwikkelingen’, zegt PSA, zoals de groei van de afzet buiten Europa en de toename van de samenwerkingsverbanden, verbetering van de productkwaliteit en de succesvolle lancering van de 207. Maar … de daling van het marktaandeel in Europa is een punt van zorg. Die daling wordt volgens PSA veroorzaakt door de hoge gemiddelde leeftijd van zijn productportfolio, het slechte aanslaan van de ‘innovatieve’ auto 1007, en de toename van de concurrentie. Topman Jean-Martin Folz, die overigens in januari aan zijn stutten trekt, heeft per direct een aantal maatregelen aangekondigd. Beperking van de overheadkosten moet in de tweede helft van het jaar 125 miljoen euro opleveren, onder meer door een personeelstop en door het schrappen van bonussen voor het management. Er wordt bij de fabrieken in Frankrijk en Spanje gesneden in het personeel, door enerzijds personeel te ontslaan en anderzijds door vertrekkende medewerkers niet te vervangen. In het Engelse Ryton wordt de fabriek geleidelijk aan gesloten. Daarmee moet het personeelsbestand van de groep in Europa dit jaar met tienduizend man, één op de dertien, afnemen. Bovendien heeft men besloten geen tweede productie-unit te bouwen in Trnava, dat scheelt tweehonderd miljoen euro op het eerder aangekondigde investeringplan van 350 miljoen. De synergieverbetering tussen de fabrieken in Mulhouse en Poissy, die beide bouwen op basis van dezelfde platforms, begint gestalte te krijgen. De maatregelen worden uitgebreid naar de fabrieken in Poissy en Aulnay. Het doel is de productiecapaciteit in de Europese fabrieken te verhogen naar ‘boven de honderd procent’ in 2007 en tot 110 procent in drie jaar. Peugeot Citroën zal kijken naar haar productportfolio om de gemiddelde leeftijd van de modellen laag te houden. De gemiddelde leeftijd moet van vierenhalf jaar nu naar 3,3 jaar in 2008. Voor 2009 wil PSA zes nieuwe modellen introduceren in marktsegmenten waarin het nu niet is vertegenwoordigd. Peugeot Citroën blijft zoeken naar samenwerkingsverbanden. Het bedrijf tekende een ‘memorandum of understandig’ met Proton in Maleisië om een vorm van samenwerking te onderzoeken..