Honda zegt dat het een dieselmotor heeft ontwikkeld die net zo schoon is als een benzinemotor en veel zuiniger. Het grote probleem met diesels tot dusver is de uitstoot van stikstofoxide, een broeikasgas. Honda zegt een katalysator te hebben die ammoniak bevat en die stikstofoxide omzet in onschadelijke stikstof.