Daarmee heeft de EPA het unanieme advies voor een betere bescherming van zijn wetenschappelijke adviesraad naast zich neer gelegd. Een woordvoerder van de EPA deelde desgevraagd mee dat het bij wet verboden is kosten in overweging te nemen bij het bepalen van de standaard. Maar hij drong bij het congres aan om de wet te wijzigen, zodat dit in de toekomst wel mogelijk zou worden. De standaard, die aangeeft wat de gemiddelde concentratie van ozon is op het niveau van de grond en die wordt bepaald tijdens een periode van acht uur, is nu 84 delen per miljard. Met de nieuwe standaard, mits goedgekeurd door het hof, moet dat 75 worden. Maar de inwerkingstelling kan nog tientallen jaren duren. Eind vorig jaar deed de 23-koppige wetenschappelijke adviesraad een aanbeveling van 60 tot 70 delen per miljard. De Clean Air Act vereist een periodieke aanpassing en de aankondiging van gisteren is de eerste sinds 1997. Intussen leven nog tientallen miljoenen mensen in Amerika in gebieden die niet eens aan de huidige standaard van 84 komen. Daartoe behoren delen van zuid en centraal Californië, Houston, Dallas en Atlanta, Washington DC en centraal Massachusetts.