Kleine en middelgrote auto's hebben hun marktaandeel weten op te voeren tot bijna vijftig procent vergeleken bij 38 procent vorig jaar. Aan de andere kant zijn de verkopen van de grootste modellen met een derde teruggelopen. Auto's met een uitstoot tot 130 gram per kilometer, waarvoor de overheid in Parijs een bonus geeft, hebben hun marktaandeel met twaalf procentpunten zien toenemen. Bij auto's met meer dan 160 gram is het marktaandeel echter tien procentpunten gekrompen. Volgens de Franse auto-organisatie CCFA komt het vooral de eigen (Franse) producenten ten goede omdat die veel kleinere auto's in hun gamma hebben. Door de ommezwaai van de Franse autokoper komt de schatkist nu op jaarbasis honderd miljoen euro tekort op het systeem van bonus en malus.