De Duitse resultaten blijken uit een tevredenheidsstudie van het Institut Für Automobilwirtschaft (IFA), zo meldt auto motor und sport. Er zijn duizend autodealers geïnterviewd en gemiddeld beoordelen zij hun situatie met cijfer 3,8. Over het rendement toonde 57 procent zich ontevreden, vorig jaar was 37 procent ontevreden. Gemiddeld is het rendement van de Duitse autobedrijven gezakt van 0,9 procent naar 0,5 procent. De helft van de autodealers behaalden maximaal 1,0 procent en slechts dertien procent van de bedrijven zou een rendement hebben behaald van twee procent of meer. Die laatste waarde wordt als minimum gezien voor een bestaanszekerheid op de lange termijn, aldus IFA. De belangrijkste oorzaak van de slechte resultaten zou het aanhoudende hoge kortingsniveau zijn. In Duitsland is het aantal autodealers tussen 2000 en 2007 gezakt van achttienduizend naar 9,5 duizend. De prognose gaat uit van nog maar achtduizend bedrijven in 2010.