Namen noemt Peugeot niet en of Renault ook een mogelijke partner kan zijn, zoals in de Franse pers is gesuggereerd, blijft dus in het midden. Thierry Peugeot noemt verder het besluit van enige tijd geleden om topman Christian Streiff aan de kant te schuiven ‘zwaar en ernstig’. ‘’We hebben nooit de vuile was buitengehangen maar toen we eenmaal overtuigd waren dat hij weg moest en we ook een opvolger hadden, hebben we meteen daadkrachtig besluiten genomen.” Streiff’s opvolger, de vroegere Corus-directeur Philippe Varin, is gisteren – 1 juni – officieel bij PSA aan de slag gegaan. Hij staat bekend als een mannetjesputter.