De vakbonden roepen op nog geen beslissing te nemen over een eventueel vertrek, zo laat Rudi Kennes van het ABVV namens het gemeenschappelijk vakbondsfront weten.

Normaal zouden directie en vakbonden vorige week de laatste hand leggen aan de CAO akkoorden, zodat het productiepersoneel een gefundeerde beslissing zou kunnen nemen of zij meteen wilden vertrekken of langer blijven en of zij willen opteren voor brugpensioen of een vertrekpremie. Volgens Kennes zijn de werknemers ontgoocheld en vertrouwen zij het bedrijf niet meer.

Kennes wijst erop dat Opel bij gebrek aan een CAO formeel niet kan overgaan tot collectief ontslag, ook al zijn directie en vakbonden het eens over het financiële vangnet. "General Motors wil in de CAO een artikel dat personeelsleden belet naar de rechtbank te gaan en dat de rechtszaak stopzet die wij hebben aangespannen na het afblazen van de productie van een compacte SUV in Antwerpen. Hiermee ontzegt men de mensen een elementair recht", aldus Kennes. De vakbonden kunnen daarom niet akkoord gaan met de vertrekregeling. "Dit is beneden alle peil. Bovendien heeft men ons altijd weggelachen met de rechtszaak over de SUV. Maar blijkbaar is men er toch wel bang voor".

In de autofabriek wordt deze week niet gewerkt. Pas op 25 mei a.s. zal de productie weer opgestart worden, echter met slechts één shift. Opgeacht de uitkomst van de onderhandelingen hebben bijna 1.000 werknemers van Opel Antwerpen te kennen gegeven dat zij zo snel mogelijk willen vertrekken. Bij Opel Antwerpen werken afgerond 2.600 mensen.

Intussen wordt verder gezocht naar een potentiële investeerder voor de autofabriek. Daarover moet op korte termijn duidelijkheid komen. De overblijvende werknemers kunnen nog maximaal tot eind dit jaar aan de slag blijven bij Opel Antwerpen en zouden daarna overgaan naar een eventuele koper van de fabriek. Zoniet, dan verliezen ook zij hun baan wanneer Opel Antwerpen definitief de deuren sluit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding