Victor Muller zei zojuist op een persconferentie dat hij verwacht dat de rechtbank het verzoek zal inwilligen. Uitspraak zal a.s. donderdag om 14:00 plaatsvinden.

 Voor wat betreft eventuele ontslagen, zei hij dat het veel te vroeg is daarover iets te zeggen. Saab stelt voor de advocaat Guy Lofalk aan te stellen als bewindvoerder.   Saab is van mening dat, gelet op de huidige beperkte financiële middelen, een vrijwillige reorganisatie zal leiden tot het meest efficiënte gebruik van bestaande middelen. Het doel van het voorgestelde vrijwillige reorganisatieproces is op korte termijn stabiliteit te waarborgen, terwijl tegelijkertijd extra middelen kunnen worden aangetrokken, in afwachting van de financiële bijdragen van Pang Da en Youngman.

De voorgestelde reorganisatie vindt plaats in  een juridisch proces dat volgens de Zweedse wet is bepaald. Er is een onafhankelijke bewindvoerder aangesteld door de rechter die nauw zal samenwerken met het managementteam van Saab. Als onderdeel van het proces heeft Saab Automobile een reorganisatieplan gedefinieerd dat een aantal aspecten omvat, gericht op het verlagen van de kostenstructuur en het creëren van een levensvatbare, concurrerende en onafhankelijke organisatie. Dit plan voor reorganisatie zal in meer detail worden voorgelegd aan de schuldeisers binnen drie weken na het indienen van het verzoek tot reorganisatie. Deze periode kan worden verlengd door de rechtbank.

Na goedkeuring door de rechtbank zal de vrijwillige reorganisatie worden uitgevoerd gedurende een initiële periode van drie maanden. Indien nodig kan de reorganisatieperiode worden verlengd met nog eens drie maanden, tot een maximum van twaalf maanden. Swedish Automobile en Saab Automobile zijn ervan overtuigd dat zij de kortetermijnfinanciering voor de reorganisatieperiode veilig zullen stellen. Momenteel vinden onderhandelingen plaats met ‘verschillende partijen’ over het verkrijgen van deze financiering. De financiering voor Saab Automobile om uit de reorganisatie te komen, is veiliggesteld door middel van bindende afspraken met Pang Da en Youngman zoals aangekondigd op 4 juli. Die afspraken zijn onder voorbehoud van het verkrijgen van bepaalde goedkeuringen.

Als onderdeel van het verzoek tot reorganisatie, zal de bewindvoerder een verzoek indienen bij de Zweedse overheid om tot loonbetalingen aan de medewerkers van Saab Automobile over te gaan. De salarissen van augustus zullen naar verwachting op korte termijn worden betaald, na goedkeuring van de rechtbank. Met betrekking tot uitstaande schulden aan de crediteuren, zal Saab Automobile de steun vragen van zijn schuldeisers voor het reorganisatieproces. Saab Automobile is ervan overtuigd deze steun te zullen krijgen, vooral omdat het bedrijf voornemens is de bestaande schulden volledig te betalen.

Saab Automobile heeft aan de Zweedse rechtbank voorgesteld om advocaat Guy Lofalk te benoemen tot bewindvoerder, een functie die hij eerder had in 2009 toen Saab Automobile succesvol in reorganisatie ging. Victor Muller, ceo van Swedish Automobile en voorzitter van Saab Automobile, en het management Saab Automobile zullen nauw samenwerken met de bewindvoerder om het reorganisatieplan uit te voeren. De vrijwillige reorganisatie zal betrekking hebben op Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB en Saab Tools AB. Alle andere bedrijfsonderdelen, waaronder Saab Parts AB en alle buitenlandse divisies, zoals Saab Groot-Brittannië en Saab Cars North America, zijn uitgesloten van reorganisatie.

Het reorganisatieplan omvat een blueprint van hoe het management van Saab Automobile het businessmodel verwacht te verbeteren. Veel belangrijke elementen van het oorspronkelijke businessplan van Saab Automobile blijven behouden, omdat het management vertrouwen heeft in de eerder geformuleerde doelstellingen. Door middel van de roll-out van een volledig verjongde productportfolio, samenwerkingsverbanden met de Chinese bedrijven Pang Da en Youngman, de toegang tot de grootste en ’s werelds snelst groeiende markt en een sterk en wereldwijd merk, is Saab Automobile in een goede positie om haar doelstelling te verwezenlijken als levensvatbare, onafhankelijke premium autofabrikant. Victor Muller: "Sinds het veiligstellen van de langetermijnfinanciering door middel van voorwaardelijke overeenkomsten met Pang Da en Youngman, die beide deze vrijwillige reorganisatie ondersteunen, hebben we ons gericht op het veiligstellen van de financiering totdat hun geld binnenkomt. We hebben geconcludeerd dat een vrijwillige reorganisatie ons zal voorzien van de nodige tijd, bescherming en stabiliteit van het bedrijf. Tevens zullen salarisbetalingen worden gedaan, worden korte termijn financiële middelen verkregen en kunnen we ons voorbereiden op de herstart van de productie. En hoewel de vrijwillige reorganisatie ons ongetwijfeld zal confronteren met een aantal moeilijke kwesties en beslissingen, geloof ik dat Saab Automobile sterker uit dit proces zal komen. Het potentieel van Saab Automobile als een levensvatbare, onafhankelijke premium autofabrikant is er. Dat blijkt uit de verjonging van ons productportfolio, circa elfduizend  bestellingen, de voorwaardelijke financiering op lange termijn door middel van de bindende afspraken met Pang Da en Youngman en de toegang tot de Chinese markt."

 

De Zweedse reorganisatie is niet te vergelijken met de surseance van betaling zoals dat in Nederland bekend is. In Zweden wordt reorganisatie alleen door de rechtbank goedgekeurd als een bedrijf kan aantonen levensvatbaar te zijn. Er wordt dan onder meer gekeken naar de financiële huishouding op korte termijn, het businessplan en de organisatie. Bij een reorganisatie blijft het management samen met een bewindvoerder het bedrijf leiden. Bij surseance neemt de bewindvoerder het roer over.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding