Dat blijkt uit de cijfers over 2012 die het Franse bedrijf deze week bekendmaakte. Zowel de omzet als de winst groeide. Het bedrijfsresultaat nam met 25 procent toe tot 2,4 miljard euro. De winst ging omhoog, zij het in iets minder grote vaart. Waar die in 2011 nog op bijna 1,5 miljard euro uitkwam, lag die in het afgelopen jaar rond de 1,6 miljard euro. De voornaamste reden van die stijging was dat Michelin zich meer toelegde op de verkoop van banden buiten Europa. De omzet ging van ruim 20 miljard euro naar ruim 21 miljard euro.

Ook de verkoop van speciale banden voor vliegtuigen en de mijnbouw had in 2012 een groter aandeel dan een jaar daarvoor. Michelin wil zich ook meer op dat segment richten, nu de verkoop van personenauto’s terugloopt. Normaal gesproken haalt de bandenproducent de meeste inkomsten uit de particuliere sector.