De autodivisie boekte een omzet van 38,3 miljard, en dat was ruim tien procent lager dan in het boekjaar 2011 – wat onder meer als gevolg heeft gehad dat bij de autodivisie op operationeel niveau een verlies werd geboekt  van anderhalf miljard euro (was 92 miljoen in 2011). Het is het gevolg van lagere afzet en prijsdruk, het uitstel van de levering van CKD’s (completely knocked down units) aan Irak sinds februari 2012 en de deconsolidatie van transporteur Gefco, dat PSA in september 2012 voor 75 procent (voor 800 mln) verkocht aan het Russische spoorwegbedrijf RZD. Dochterbedrijf Faurecia (onderdelen en componenten) droeg 17,4 miljard bij aan de omzet en Banque PSA Finance 1,9 miljard. Zowel Faurecia als Banque PSA Finance zijn wel winstgevend geweest met resp. 184 miljoen en 391 miljoen euro.

PSA Peugeot Citroën schrijft het slechte (auto)resultaat toe aan zijn afhankelijkheid van de Zuid-Europese landen, waar de merken Peugeot en Citroën relatief grote marktaandelen hebben. De groep deed afschrijvingen ter waarde van 4,7 miljard euro op de wereldwijde waarde van de activa van de autodivisie. Al met al levert het de groep een totaalverlies op van 5,01 miljard euro.

Het dreigende miljardenverlies is begin februari al aangekondigd en de Franse Staat heeft naar aanleiding daarvan overwogen een aandeel te nemen in PSA. "Deze onderneming kan en mag niet verdwijnen", zei de staatssecretaris van financiën Jérôme Cahuzac, die het investeringsfonds FSI van de Franse Staat erbij haalde. Om het concern te redden moet volgens hem ‘gedaan worden wat er gedaan moet worden’.  Maar volgens het ministerie van financiën in Parijs zou zoiets niet aan de orde zijn.

Peugeot Citroën voerde op grond van het recordverlies de afschrijvingen door om de balans in evenwicht te brengen en zegt op de korte termijn geen oplossing voor de problemen te zien. Al in 2011 stortte de afzet van PSA in en het concern zit dus al lange tijd in een crisis. In 2012 sloot men een deal met Opel, de verlieslatende dochter van GM, om via een alliantie samen kosten te kunnen besparen. De Franse Staat zou ook willen dat PSA de Duitse fabrikant overneemt.