Volgens het bureau nam de levering van navigatiekastjes vorig jaar af tot 28 miljoen stuks. In 2011 gingen nog 33 miljoen exemplaren over de toonbank. De daling kan behalve aan de toegenomen concurrentie van navigatieapplicaties op mobiele telefoons ook worden toegeschreven aan:

– lagere consumentenbestedingen in Europa als gevolg van de schuldencrisis;

– het stevige fundament aan navigatieapparatuur dat al aanwezig is in met name de volwassen markten;

– de verminderde schapruimte en marketinginspanningen van winkelbedrijven, die de voorkeur geven aan consumentenelektronica met hogere marges;

– meer concurrentie vanuit in dashboards ingebouwde navigatieapparatuur.

De daling doet zich niet wereldwijd voor. Oost Europa, Zuid-Amerika en India zijn nog steeds groeimarkten. De aanwas in deze gebieden is echter te klein om de krimp in volwassen markten te kunnen compenseren. Om die reden voorziet Berg Insight dan ook dat het aantal geleverde PND’s in 2017 afgenomen zal zijn tot 17 miljoen stuks. Eerder al gaf TomTom aan te verwachten dat de afzetmarkt voor navigatiekastjes in 2013 met 15 à 20 procent zal krimpen. De Nederlandse fabrikant levert behalve losse kastjes ook in het dashboard ingebouwde navigatieapparatuur en heeft contracten met verschillende autofabrikanten.