De omzet liet slechts een kleine daling zien: 1.536 miljoen euro, 1,3 procent minder dan de 1.556 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De EBIT (winst vóór rente en belasting) bedroeg 179, 8 miljoen euro, 15,5 procent minder dan de 212,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2012.

Van de bandenactiviteiten (veruit het grootste aandeel) bedroeg de omzet 1.526 miljoen euro. Dat was 1 procent minder dan de 1.542,6 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De EBIT lag met 185,6 miljoen euro 15,1 procent lager dan de 218,5 miljoen euro in het hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Volgens Pirelli werd het eerste kwartaal in sterke mate beïnvloed door de crisis in Europa, waar de vraag een sterke afname liet zien. Voor geheel 2013 handhaaft Pirelli evenwel zijn reeds gestelde doelen. In totaal zal de omzet uitkomen tussen 6,3 en 6,4 miljard euro en de EBIT tussen 810 en 850 miljoen euro, zo verwacht Pirelli.