Voor 58 procent van de ongeveer duizend geënquêteerden is volgens het vakblad KFZ-Betrieb de prestatie van de werkplaats het belangrijkste criterium. Twee jaar geleden, toen hetzelfde onderzoek ook werd gehouden, gaf 53 procent ‘kwaliteit’ aan als doorslaggevend argument. Andere factoren spelen volgens de nieuwste peiling een ondergeschikte rol voor auto-eigenaren. Reparatiekosten bijvoorbeeld werd door 34 procent van de respondenten genoemd als belangrijkste argument). Ook service (5 procent) en snelheid (3 procent) spelden een marginale rol. Voertuigeigenaren die een onafhankelijk autobedrijf prefereren kijken weliswaar sterker naar de kostenkant, maar hanteren niettemin eveneens de kwaliteit als belangrijkste selectiemiddel.

Opvallend is de teruggang van reparatie in eigen beheer (zelf doen of een kennis inschakelen) – vooral als de verzekering de schade niet dekt. Huurde in 2011 nog elf procent van de Duitse autorijders een ‘mannetje’ in of ging zelf aan de slag, inmiddels is dat volgens HNW Consulting nog maar drie procent. "Kennelijk past deze manier van reparatie niet meer bij de huidige tijd of is ze gewoon technisch niet meer mogelijk", analyseert Carsten Nyhuis, Partner bij HNW Consulting.