Automobielindustrie houdt staalfabrieken aan het werk

“Sinds begin november onderhandelen de staalproducenten met de automobielindustrie over de prijzen voor 2014 en naar het schijnt verlopen die moeizaam.” Dit schrijft Lex Coenen van Novio Staal in het Staal Journaal van december 2013.

"Het doel van de Europese staalfabrieken is en was om bij deze gesprekken hogere prijzen te gaan scoren. Sommige bronnen melden ons, dat de prijzen van 2013 ongewijzigd doorgezet zijn voor levering in de 1e helft van 2014, andere echter spreken van een lichte stijging, maar weer andere spreken over juist een lichte daling ten opzichte van het lopend jaar."

De staalproducenten krijgen bij de gesprekken met de automobielindustrie onverwachte steun uit twee werelddelen. In de Verenigde Staten hebben diverse fabrieken, als Nucor, AK Steel en ArcelorMittal de prijzen voor vlakke producten verhoogd met 20-30 dollar per ton en lijken zij er in te slagen die te realiseren.    

Azië

In Azië heeft het Japanse Tokyo Steel eveneens de prijzen naar boven aangepast. In China stabiliseren de prijzen zich en ontwikkelt zich een situatie die tot prijsverhoging kan leiden. De staalproductie in China tot en met november is in vergelijking met dezelfde periode 2012 gestegen met bijna 8 procent (ruim 50 miljoen ton). Echter in diverse delen van China wordt in de maand december tot 50 procent minder energie aangeboden, wat zal leiden tot een geringere productie. Als gevolg van die energiebeperking, welke men ingevoerd heeft om het milieu te ontlasten, zijn ook de voorraden staal inmiddels aanzienlijk gedaald. Die daling werd mede veroorzaakt door een toegenomen verbruik van gewalst staal.

In november werd 57 miljoen staal afgenomen wat een stijging van 5,1 procent in vergelijking met november 2012 betekent. Bovendien beginnen nu ook de effecten van de maatregelen die moeten leiden tot productiebeperkingen voelbaar te worden. Al die ontwikkelingen zullen er vermoedelijk toe leiden, dat de Europese fabrieken zich tijdens de onderhandelingen met de automobielindustrie in een sterke positie zullen wanen, want er dreigt immers minder import vanuit China.  

Licht hogere staalprijzen

De algemeen postvattende mening daarom is dan ook, dat die gesprekken moeizaam zullen blijven en tot in januari 2014 zullen voortduren alvorens er concrete afspraken gemaakt zullen worden. Het algemene sentiment in de staalmarkt is, dat men een lichte stijging van het huidige prijsniveau verwacht, waarbij gedacht wordt aan 10-20 euro later in het 1e kwartaal.

Wel is het zo, dat veel verbruikers positiever aankijken tegen de economische ontwikkelingen in 2014 en daardoor een hoger staalverbruik verwachten dan in 2013. Inderdaad lijkt zich de economische opleving binnen de Europese Unie door te zetten, tenminste als we ons op de automobielverkopen baseren. Want uniek sedert het uitbreken van de crisis en voor de derde maand op rij zijn de verkoopcijfers ten opzichte van de vergelijkbare periode 2012 gestegen als we uitgaan van het totaalcijfer van de Unie.
Vooral het Verenigd Koninkrijk (+7%) en opvallend Spanje (+15%) lieten mooie plussen zien. In Duitsland , Frankrijk en Italië echter daalden de verkopen met 2 tot 4 procent. Over de laatste 11 maanden van 2013 bekeken ligt het verkoopcijfer ten opzichte van januari tot en met november 2012 nog ruim 2,5 procent lager.  

Samengevat mag de staalindustrie juist zeer blij zijn met de groei van de autoverkoop in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, want die compenseert daarmee de daling in de drie grootste markten binnen de EU. Menig staalproducent zou er namelijk niet aan moeten denken, dat er in de Europese Unie naast een diepe en lang durende crisis in de bouw ook nog een crisis in de automobielindustrie zou ontstaan en zich daardoor moeten afvragen: waar laat ik dan mijn staal?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Automobielindustrie houdt staalfabrieken aan het werk - Automobielmanagement.nl

Automobielindustrie houdt staalfabrieken aan het werk

“Sinds begin november onderhandelen de staalproducenten met de automobielindustrie over de prijzen voor 2014 en naar het schijnt verlopen die moeizaam.” Dit schrijft Lex Coenen van Novio Staal in het Staal Journaal van december 2013.

"Het doel van de Europese staalfabrieken is en was om bij deze gesprekken hogere prijzen te gaan scoren. Sommige bronnen melden ons, dat de prijzen van 2013 ongewijzigd doorgezet zijn voor levering in de 1e helft van 2014, andere echter spreken van een lichte stijging, maar weer andere spreken over juist een lichte daling ten opzichte van het lopend jaar."

De staalproducenten krijgen bij de gesprekken met de automobielindustrie onverwachte steun uit twee werelddelen. In de Verenigde Staten hebben diverse fabrieken, als Nucor, AK Steel en ArcelorMittal de prijzen voor vlakke producten verhoogd met 20-30 dollar per ton en lijken zij er in te slagen die te realiseren.    

Azië

In Azië heeft het Japanse Tokyo Steel eveneens de prijzen naar boven aangepast. In China stabiliseren de prijzen zich en ontwikkelt zich een situatie die tot prijsverhoging kan leiden. De staalproductie in China tot en met november is in vergelijking met dezelfde periode 2012 gestegen met bijna 8 procent (ruim 50 miljoen ton). Echter in diverse delen van China wordt in de maand december tot 50 procent minder energie aangeboden, wat zal leiden tot een geringere productie. Als gevolg van die energiebeperking, welke men ingevoerd heeft om het milieu te ontlasten, zijn ook de voorraden staal inmiddels aanzienlijk gedaald. Die daling werd mede veroorzaakt door een toegenomen verbruik van gewalst staal.

In november werd 57 miljoen staal afgenomen wat een stijging van 5,1 procent in vergelijking met november 2012 betekent. Bovendien beginnen nu ook de effecten van de maatregelen die moeten leiden tot productiebeperkingen voelbaar te worden. Al die ontwikkelingen zullen er vermoedelijk toe leiden, dat de Europese fabrieken zich tijdens de onderhandelingen met de automobielindustrie in een sterke positie zullen wanen, want er dreigt immers minder import vanuit China.  

Licht hogere staalprijzen

De algemeen postvattende mening daarom is dan ook, dat die gesprekken moeizaam zullen blijven en tot in januari 2014 zullen voortduren alvorens er concrete afspraken gemaakt zullen worden. Het algemene sentiment in de staalmarkt is, dat men een lichte stijging van het huidige prijsniveau verwacht, waarbij gedacht wordt aan 10-20 euro later in het 1e kwartaal.

Wel is het zo, dat veel verbruikers positiever aankijken tegen de economische ontwikkelingen in 2014 en daardoor een hoger staalverbruik verwachten dan in 2013. Inderdaad lijkt zich de economische opleving binnen de Europese Unie door te zetten, tenminste als we ons op de automobielverkopen baseren. Want uniek sedert het uitbreken van de crisis en voor de derde maand op rij zijn de verkoopcijfers ten opzichte van de vergelijkbare periode 2012 gestegen als we uitgaan van het totaalcijfer van de Unie.
Vooral het Verenigd Koninkrijk (+7%) en opvallend Spanje (+15%) lieten mooie plussen zien. In Duitsland , Frankrijk en Italië echter daalden de verkopen met 2 tot 4 procent. Over de laatste 11 maanden van 2013 bekeken ligt het verkoopcijfer ten opzichte van januari tot en met november 2012 nog ruim 2,5 procent lager.  

Samengevat mag de staalindustrie juist zeer blij zijn met de groei van de autoverkoop in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, want die compenseert daarmee de daling in de drie grootste markten binnen de EU. Menig staalproducent zou er namelijk niet aan moeten denken, dat er in de Europese Unie naast een diepe en lang durende crisis in de bouw ook nog een crisis in de automobielindustrie zou ontstaan en zich daardoor moeten afvragen: waar laat ik dan mijn staal?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding