PSA krijgt in de eerste plaats, zoals al bekend, een kapitaalinjectie van drie miljard euro. Die wordt deels opgebracht door de nieuwe Chinese partner Dongfeng en de Franse staat die elk 800 miljoen in de Franse autobouwer stoppen. Die beide nieuwe partners krijgen, naast de familie Peugeot, ieder twee zetels in de Raad van Bestuur. Eerst werd uitgegaan van elk drie zetels maar dat zou die Raad bij nader inzien te groot hebben gemaakt. Daarnaast komt er een emissie voor bestaande aandeelhouders om te voorkomen dat hun belang te veel zou verwateren. Verder wil PSA haar financieringstak, Banque PSA Peugeot, overdragen aan de Spaanse grootbank Santander. Banque PSA Peugeot zit al tijden in geldnood en heeft eerder ook noodhulp ontvangen van de Franse staat. De hele operatie moet nog wel worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders die voor april op de agenda staat, maar dat zal door het overheersende belang van de drie genoemde partijen weinig problemen hoeven op te leveren.

Wat 2013 betreft, heeft PSA Peugeot-Citroën de omzet met 2,4 procent zien dalen naar 54,1 miljard euro. Bij de automobieldivisie liepen de verkopen echter met bijna vijf procent terug. Operationeel werd een verlies geleden van 107 miljoen euro, een verbetering vergeleken bij de 560 miljoen verlies een jaar eerder. Opnieuw kwam ´auto´s´ met een verlies van ruim één miljard een stuk slechter uit de bus. Onder aan de lijn resulteerde een verlies van ruim 2,3 miljard vergeleken bij iets meer dan vijf miljard rood in 2012. Verder moet het Franse bedrijf nog altijd een schuldenlast van meer dan vier miljard euro melden.

Inmiddels heeft de Franse minister voor economische zaken Moscovici laten weten dat de Staat in ruil voor de financiële injectie verwacht dat er verder geen fabrieken in Frankrijk zelf gesloten worden. Peugeot heeft eerder een grote fabriek in Aulny-sur-Bois bij Parijs gesloten en ook forse inkrimpingen doorgevoerd in andere Franse vestigingen maar wat Moscovici betreft blijft het daar verder bij. Wat PSA zelf betreft, wordt het binnenhalen van de Chinese partner Dongfeng vooral gezien als mogelijkheid om de activiteiten in China zelf fors uit te breiden. Dat het Franse bedrijf met Chinezen in zee gaat, leidt in Frankrijk echter wel tot felle discussies.