De bedrijven moeten toegang hebben tot de nieuwste technologieën om te kunnen voldoen aan de eisen die de klanten wereldwijd stellen. Daarom hebben FME, het ministerie van EZ, TNO, VNO-NCW en de nieuwe Kamer van Koophandel samen met bedrijven een stap gezet om de industrie ‘fit for the future’ te maken.

Dat gebeurt met een verkenning naar de internationale en technologische ict-ontwikkelingen. Het doel: beter zicht krijgen op de impact die de technologische ontwikkelingen wereldwijd voor de Nederlandse industrie hebben. Daarbij gaat het in eerste instantie om hightech, chemie, agrofood – en mogelijk ook andere sectoren.

Optimaal gebruik technologie

In het dagelijks leven is ict al ver doorgedrongen en dat neemt alleen maar toe. Dezelfde ontwikkeling vindt in de productieomgeving plaats. Het gaat erom dat Nederland optimaal gebruik maakt van de nieuwe technologieën zodat het in de toekomst internationaal concurrerend kan blijven produceren. Het zijn de industriële organisaties die zich richten op het productiever vervaardigen van producten in ‘smart factories’ met intelligente, efficiënte, zero-defect-processen en nieuwe productietechnologieën.

Nederlandse industrie in wereldtop

De initiatiefnemers hebben de gezamenlijke ambitie om de Nederlandse industrie in de wereldtop te laten excelleren. Deze verkenning is een eerste stap om de wereldwijde ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse industrie in kaart te brengen. Ook komt er een overzicht van activiteiten die de nationale en decentrale overheden en branches nu al uitvoeren en welke aanvullingen daarop wenselijk zijn.

Samenwerking

Het initiatief wordt breed ondersteund, zowel door bedrijven als door kennisinstellingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Een toekomstgerichte industrie is onlosmakelijk verbonden met het topsectorenbeleid. Binnen het ict-doorbraakproject ‘Ambitieuze mkb’er innoveert met ict’ wordt al door bedrijfsleven, kennisinstellingen en Economische Zaken een publiek-private-samenwerking ontwikkeld om nieuwe ict-technologie direct in de praktijk toe te passen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding