‘Het tolvignet is een belemmering voor de zaken tussen Nederland en Duitsland en staat een vrije handel van goederen en diensten in de weg.’ De DNHK is bezorgd over de vragen en onzekerheden waar Nederlandse bedrijven nu mee worden opgezadeld. Door de invoering van het vignet hebben mkb’ers en particulieren aan weerszijden van de grens niet langer gelijke kansen. Gülker: "De Duitse regering werpt hiermee een barrière op voor kleine bedrijven in de grensstreek en het is nog maar de vraag of de inkomsten zullen volstaan om de Duitse wegen in een goede conditie te houden. Onder de streep moet men zeggen: dit wordt verkeerd aangepakt."

De Handelskamer twijfelt in zijn geheel aan de logica achter tolheffing in Duitsland. Het zou volgens Gülker veel zinvoller zijn een deel van de hoge jaarlijkse accijnsinkomsten op brandstoffen doelgericht te gebruiken voor het onderhoud aan het verkeerswegennet. ‘In dat geval zullen de kosten evenredig over de automobilisten verdeeld worden. Wie vaak in Duitsland tankt en daadwerkelijk van de Duitse wegen gebruik maakt, betaalt mee aan het onderhoud.’

De DNHK-directeur vindt het belangrijk dat de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen (VVD), en de Duitse minister voor verkeer, Alexander Dobrindt (CSU) met elkaar in gesprek gaan, om een klacht bij de Europese Commissie en de daarmee gepaard gaande discussie te voorkomen. ‘Alleen een oplossing waarbij buitenlandse automobilisten niet meer gediscrimineerd worden is de juiste’, aldus Gülker: ‘Alle andere uitkomsten staan lijnrecht op de beslissingen die de regeringen van beide landen afgelopen jaar in Kleef bekendmaakten. Beide partijen kwamen toen overeen, belemmeringen voor grensoverschrijdende mkb-bedrijven aan te pakken. Nu wil Duitsland ineens een nieuwe hindernis opwerpen.’

www.dnhk.org

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding