"Als de toekomstige levensvatbaarheid van VW in gevaar komt door nog nooit vertoonde financiële sancties dan zal dat dramatische sociale gevolgen hebben," aldus Osterloh, die ook lid is van de raad van commissarissen. Hij deed daarom een beroep op de Amerikaanse autoriteiten om met dat mogelijke banenverlies rekening te houden bij het bepalen van de hoogte van de verschillende boetes voor dieselgate. "We hopen van harte dat de Amerikaanse autoriteiten deze sociale en werkgelegenheidsdimensie in het oog houden." VW telt momenteel rond de 600 duizendste werknemers in 120 fabrieken over de hele wereld. In de Amerikaanse fabriek in Chattanooga werken 2.200 mensen.

Tot nu toe circuleren al bedragen van rond de 46 miljard dollar aan boetes voor het overtreden van de milieuwetgeving. Daarbij zouden dan nog vele miljarden komen aan schadevergoedingen voor getroffen autobezitters en aandeelhouders. Bovendien is er nog steeds geen akkoord over de aanpak van de 600 duizend auto’s in de VS die met de sjoemelsoftware zijn uitgerust. De financiële gevolgen van die aanpak zijn dus ook nog niet bekend.