Maart is altijd een uitstekende maand voor de Britse autohandel omdat op de 1e dag van die maand een nieuwe serie kentekens begint, dit keer met het nummer 16. Maar sinds dat systeem in 1999 in werking trad zijn er in die maand toch nog nooit zoveel nieuwe auto’s verkocht, aldus de Society of Motor Manufacturers and Traders. De groei doet zich ook weer voor in alle sectoren, met zakenauto’s als uitschieter met een plus van 15 procent. Directeur Mike Hawes van de SMMT: "We ronden met die maand een uitstekend eerste kwartaal af, de Britse consument blijft geïnteresseerd in een nieuwe auto. Omdat het consumentenvertrouwen lijkt aan te houden gaan we er van uit dat de verkopen de rest van dit jaar op hetzelfde hoge peil zullen blijven."