Volvo had al eerder 400 miljoen opzij gezet maar vreest dat dat niet genoeg is. DAF Trucks in Eindhoven heeft om dezelfde reden al 850 miljoen aan reserve afgeboekt.
Het onderzoek van Brussel naar overtredingen van de Europese kartelregels door de grote vrachtwagenfabrikanten is al in januari 2011 begonnen. Rond die tijd deed de Commissie ook invallen in de kantoren van de betrokken bedrijven. Volvo maakte naar aanleiding daarvan eind 2014 een eerste reservering maar stelde daarbij al dat het in de gaten zou houden hoe de zaken verder verliepen om te kijken of de 400 miljoen van toen voldoende zouden zijn. De nieuwe schatting van 650 miljoen is gebaseerd ‘op de op dit moment best mogelijke schatting van de financiële gevolgen.’ Het is nog niet bekend wanneer Brussel ‘uitspraak zal doen’ maar wel is duidelijk dat de gezamenlijke boete vermoedelijk de hoogste zal zijn die ooit in een dergelijke zaak door de EU is opgelegd.